Lägesrapport-3

Lägesrapport GAIS – oktober

Är du intresserad av att få en inblick i vad som händer inom GAIS vid sidan av A-lagets matcher? I så fall har du kommit rätt – för här nedan hittar du information om vad vi inom klubben arbetar med inom områden som ekonomi, sälj och marknad och ett antal större aktiviteter som kommer inom de närmaste månaderna.

Detta är den första utgåvan av en (delvis ny) informationskanal som vi valt att kalla för Lägesrapport GAIS och som förhoppningsvis ska dyka upp på webben med 1-2 månaders mellanrum. Syftet med lägesrapporten är att berätta om lite av allt det som händer inom föreningen vid sidan av vårt A-lags prestationer och resultat.

Några områden som kommer att återkomma inom lägesrapporten är ekonomi, sälj och marknad, styrelsens övriga arbete Dessutom kommer vi att uppmärksamma andra aktuella frågor och aktiviteter som personal och ideella krafter arbetar med idag eller under de kommande månaderna.

Ekonomi

Som gaisare är man ju van att höra att ekonomin är ansträngd och det gäller även för 2018. Det finns ett antal intäktsbringande aktiviteter kvar under årets sista månader och ett positivt utfall för dessa är viktigt för att klubben ska få ihop ett vettigt bokslut för året som helhet. Några av dessa aktiviteter berättar vi mer om nedan. I den närstående framtiden görs mycket för att klara den budget som fastställts för 2018 där en hel del släpande problematik från förr men också från 2017 påverkar.

Ett område som klubbchefen ihop med styrelsen arbetat mycket med under de senaste månaderna är arbetet kring att säkra klubbens elitlicens för 2019. Detta arbete utgår ifrån att klubben ska göra ett bokslut per 31:a augusti som ska uppfylla ett antal kriterier samt delge information till Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd som visar att klubben som sådan lever upp till ett antal krav inom en rad olika områden, t ex personal, organisation och andra faciliteter.

Klubbens underlag har skickats till förbundet sedan ett par veckor tillbaka och Licensnämndens besked brukar komma i november eller december. Det finns mer information om processen kring elitlicensen på Fotbollsförbundets webbplats (inom den sektion som kallas Fogis).

GAIS har tidigare också informerat om att klubbens revisor, med hänvisning till familjeskäl, inte kan fullgöra sitt uppdrag för 2018 och att vi vid ett extraårsmöte kommer att välja en ny revisor. Valberedningens förslag till ny revisor är Gunnar Andersson.

Sälj och marknad

Under året har GAIS totalt sett ökat intäkter från såväl partners som privatpersoner. Det är en utveckling som är helt nödvändig för att klubben ska ha möjlighet att konkurrera på högre nivå än idag och som måste fortsätta även under kommande år. Men för klubbens bästa är det viktigt att den trenden inte bara kan hålla i sig, utan helst också kan börja luta lite brantare uppåt.

För att nå bästa resultat avseende dessa uppgifter har klubbens personal inom sälj och marknad, Niclas Brage Joxelius och Christofer Niklasson, ihop med Erik Bergkvist och representanter från styrelsen ägnat mycket tid åt att förbereda vinterns och vårens aktiviteter och erbjudanden. Under de kommande månaderna planeras till exempel ett julbord för partners som avslutning på 2018 och eventuellt även en fotbollsresa för partners som blir något av en kick-off för 2019.

På marknadsområdet pågår också ett antal aktiviteter som syftar till att göra klubbens profil mer homogen. Vi vill såklart att alla våra lag och även GAIS Futsal ska se likadana ut och i samband med det hoppas vi kunna vidareutveckla klubbens samarbete med Select.
Det finns också ett viktigt initiativ på gång som handlar om att kunna erbjuda sponsring helt riktad mot akademin. Alla intäkter från företag som blir partners till klubbens akademi kommer att vara 100% öronmärkta för att utveckla klubbens ungdomar på kort och längre sikt.

Annica Dohsé har utöver sina åtaganden inom evenemang och säkerhet och har fått medlemsansvaret i föreningen. Hon kommer primärt vara den som under hösten och framöver har dialog med gaisarna om medlemskap.

AnnaKarin Gustafsson, senaste resursen på Gaisgården har souveniransvaret. AK administrerar gaisare.se och inkommande kommunikation till klubben avseende kanslimejlen och växeln efter 13 på vardagar.

Vi går nu vidare med att kommentera fyra väldigt viktiga aktiviteter avseende att driva intäkter till GAIS.

Gratismatchen

Du har helt säkert läst och hört om att GAIS möte med Landskrona BoIS på lördag 20/10 är årets så kallade Gratismatch. Då bjuder vi på fri entré till matchen och självklart hoppas vi på en riktigt bra publiksiffra. Inte bara för att laget behöver allt tänkbart stöd i det utsatta läge som vi befinner oss i utan också för att det skapar intäkter till klubben.

Vi har ett stort antal partners och privatpersoner som stöttar denna aktivitet med ekonomiska bidrag. Privatpersoner stöttar med 300 eller 995 kr medan partners lägger 1,24 kr/åskådare vilket ju innebär att ju fler som tar sig Gamla Ullevi på lördag desto bättre är det för klubben. Så vi tackar på förhand för att du tar med dig vänner och bekanta till Gratismatchen! Vill du vara med och stötta Gratismatchen som partner eller privatperson så läs mer via länkarna.

GAIS Open

I år är det 10-årsjubilem för GAIS Open, en ungdomsturnering som vänder sig till de bästa lagen i Sverige i klasserna P11, P12, P13, P14 och P15. Turneringen arrangeras 2-4 november och du kommer då att kunna ta del av riktigt fin ungdomsfotboll på en rad planer i Göteborg.

GAIS Open har vuxit från år till år och är idag faktiskt klubbens enskilt största intäktskälla. Det är alltså inte mer än våra sponsorintäkter, publikintäkter eller SEF-bidrag, men som enskild aktivitet är detta den största posten – vilket också gör det till ett mycket viktigt arrangemang för klubben.

Välkommen att besöka matcherna inom GAIS Open – inte minst för att stötta våra grönsvarta ungdomar – på Heden, Gaisgården, Överåsvallen, Härlanda Park, Kviberg, Valhalla IP, Guldheden Södra, Ruddalen, Majvallen och Kobbegården. Du kan läsa mer om turneringen på denna länk.

Årskort

Under december kommer försäljningen av årskort inför 2019 att starta och givetvis är detta också en väldigt viktig ekonomisk grund inför det kommande året. Just nu pågår planering av hur vi bäst ska nyttja sektioner och faciliteter på Gamla Ullevi och mer information om detta kommer självklart framöver. Årskort för 2019 kommer också att diskuteras med medlemmar och supporterföreningar vid ett antal kommande möten som kommenteras nedan.

Du kommer säkert ihåg att vi under 2018 kunde notera en ansenlig höjning av antalet sålda årskort till såväl privatpersoner som partners och vi hoppas givetvis, med din hjälp, att vi ska kunna fortsätta på den vägen även nästa år.

Julmarknad

GAIS julmarknad i Nordstan är en välbesökt och viktig aktivitet för klubben. I år kör vi på söndagen den 16:e december kl. 10.00-18.00 och som vanligt blir det auktioner, försäljning av årskort och grönsvarta julklappar samt att du får träffa ledare och spelare från såväl A-lag som akademi. Förberedelserna inför julmarknaden har startat sedan en tid tillbaka och det arbetet kommer såklart att intensifieras ju närmare jul vi kommer.

Kommande möten

Under hösten har GAIS väckt liv i det så kallade Representantskapsmötet och i början av september kördes ett första möte med god uppslutning och högt till tak. Syftet med detta möte är att ge supportergrupper och intressenter ett tillfälle att ställa frågor kring och diskutera viktiga frågor för klubben med GAIS organisation och styrelse.

På mötet i september fanns vid sidan av styrelse och klubbledning också deltagare från GAIS Reunion, GAIS Intressenter, Gamla Gaisare, Grönsvart Göteborg, Makrillnätet, GAIS City Klubb, Spirrklubben, Gårdakvarnen och GAIS Tifo (läs om mötet i september via denna länk). Nästa Representantskapsmöte kommer att äga rum den 12:e november och de nämnda grupperna är inbjudna även till detta.

Klubben kommer också att arrangera ett medlemsmöte under slutet av november. Men då datum och tid är ännu inte spikat ber vi att få återkomma med mer information inom ett par veckor. Men det är såklart värt att understryka att alla medlemmar är välkomna till detta möte, liksom att ställa frågor till klubbens representanter.

Vad händer i övrigt?

Vi vill i Lägesrapporten gärna också nämna några av de ansvarsområden som styrelsen arbetar med. Till att börja med kan vi konstatera att det krävts ett betydligt större engagemang från respektive styrelsemedlem liksom klubbchef efter det att Claes Forsberg klev av som ordförande i våras. Som klubben tidigare har kommunicerat fick en del av planer och ansvarsfördelning inför året göras om och arbetsuppgifter omfördelas.

Det blev som du säkert har koll på Glenn Heiman som fick ta över som ordförande och Glenn arbetar självklart också mycket med organisatoriska frågor, att hålla ihop alla de initiativ som drivs inom klubben samt kommunicera med personer i klubbens omvärld.

Pernilla Andersson ansvarar ihop med Glenn för personalfrågor i styrelsen och har också varit involverad i diverse organisatoriska frågor. Pernilla har under året också varit aktiv kring klubbens akademi.

Roland Blomstrand och Stefan Tilk arbetar med affärsutveckling gentemot klubbens nuvarande och potentiella partners. Ulf Tollhage arbetar mycket med avtalsfrågor en del ekonomin och Tomas Kristiansson jobbar med akademifrågor. Bengt Jildmalm ansvarar för konstgräsprojektet som går under namnet Gaisvallen samt utveckling mer generellt av klubbens faciliteter på och runt Gaisgården.

Pelle Blohm är Fotbollsansvarig i styrelsen men har under en längre tid varit frånvarande på grund av familjeskäl och inte kunnat delta i arbetet på det sätt som både han själv och klubben hoppats på. Vi tror och hoppas att Pelle är på god väg tillbaka och att han kommer att kunna bidra till GAIS utveckling framöver.

Kommunikationsrådet

Till sist vill vi också berätta om att GAIS under hösten har tillsatt en gruppering som vi kallar Kommunikationsrådet. Syftet med denna är att lägga en grund för bättre kommunikation från klubben till medlemmar och supportrar. Med kommunikationsrådets hjälp hoppas vi kunna implementera en modell som innebär mer regelbunden information med fokus på fler områden än bara vad som händer på fotbollsplanen. (Läs tidigare nyhet om kommunikationsrådet här).

Under de senaste 6-7 veckorna har rådet gjort intervjuer med Glenn Heiman, Erik Bergkvist och Bosko Orovic samt breddat flödet på GAIS.se till att omfatta andra ämnen än det som rör nästa match för A-laget. Det som vi nu valt att kalla för ”Lägesrapport” – alltså den text som du just har läst – är också något som rådet ansvarar för.

Nästa Lägesrapport GAIS

Nästa Lägesrapport kommer efter Representantskaps- och Medlemsmöte enligt ovan. På återhörande!