den_gronsvarta_traden

Kort rapport från Sportrådet

Den insamling av pengar som klubbens supportrar och intressenter drivit under de senaste veckorna har gett klubben ett handlingsutrymme för att vässa våra prestationer under kvarvarande del av säsongen. Därför har det under de senaste veckorna rått febril aktivitet på Gaisgården för att, under sportrådets ledning, förstärka tränarstab och spelartrupp efter de senaste veckornas förändringar.

Klubben har påbörjat rekryteringsprocesser och fört samtal med en rad såväl tränare som spelare. Med tanke på att det inte är långt kvar innan det svenska transferfönstret stänger så har arbetet med att förstärka spelartruppen haft något högre prioritet under den senaste veckan.

På spelarsidan har GAIS har fokus legat på att förstärka lagets centrallinje och diskussioner pågår just nu med ett antal intressanta spelare. Det handlar dels om att komplettera defensiven eftersom det finns osäkerhet avseende hur lång tid Emil Wahlströms rehab kommer att ta. Vidare så tittar vi på spelare som kan tillföra kreativitet och mål eftersom vi så här långt under säsongen inte presterat tillräckligt bra framåt.

Klubbens förhoppning är att vi kommer att kunna presentera någon eller ett par förstärkningar innan fönstret slår igen och att vi snart kommer att återkomma med mer information.

Avseende rollen som huvudtränare så räknar vi med att det kommer att dröja ytterligare någon eller ett par veckor innan vi har mer information. Klubben för diskussioner med kandidater som vi bedömer som intressanta för att vara en viktig del i GAIS fortsatta utveckling. I något fall handlar det om personer som kan stötta under höstsäsongen, i andra fall ser parterna det som mer intressant med en mer långsiktig lösning.

GAIS har tidigare kommunicerat att den nuvarande staben med Patrik Ingelsten som ansvarig och Kenneth Gustafsson och Lallo Fernandez som assisterande har fungerat väl och tagits emot bra av spelarna. Vi för också diskussioner med dessa tre om hur man ser på fortsättningen. Tidigare har vi också berättat om att GAIS ansökt om dispens för Patrik Ingelsten avseende att fortsätta i den roll som han nu tagit över men det finns inget beslut i den frågan.

Vi vill gärna avsluta med att understryka att de rekryteringsprocesser som drivs just nu hade inte varit möjliga utan de insamlade medlen och vårt fokus är att få ut så mycket värde som möjligt av investeringar i spelare och ledare.