Historik utan motstycke

Denna GAIS-historik som ni får er till livs här på dessa sidor är av en särdeles hög kvalitet. Inga hemsidor kan konkurrera med GAIS hemsida när det gäller historik och statistik. Men det har inte med GAIS.se:s fabulösa, okontrollerbara och obetvingliga lust att föra statistik och skriva historik att göra. Vi kan tyvärr inte hävda med rent samvete att det är vi som står bakom detta enorma källflöde av fakta, denna outsinliga fontän av vetande.

Det är nämligen så att GAIS har bevågats med en mängd entusiastiska supporters som älskar denna fotbollsklubb så mycket att de 1994 ställde samman en jubileumsbok, ”Makrillar, kval & gröna raketer” , till sällskapets 100 årsjubileum. På bekostnad av sin egen dyrbara tid lyckades dessa eldsjälar skriva en bok som när det gäller njutbar GAIS läsning, mer än tillfredställande statistikdel och rent allmän idrottshistorik saknar motstycke i svensk idrottslitteratur. Detta erkännande har de även fått utanför GAIS kretsar.

De som genomförde detta sisyfosprojekt var Mats Jönsson, Håkan Lindberg, Lars Dimming, Bengt Gellingskog, Mikael Hallberg, Martin Jigstam och Stefan Holmberg. Ett antal medarbetare har också medverkat till bokens tillkomst, men dessa får ni som är intresserade av ta reda på vilka de är själva. Ett bra sätt att få reda på detta och samtidigt erhålla en av Sveriges bästa idrottsböcker är naturligtvis att köpa den. Och dessutom försäkra sig om en otrolig mängd oundgänglig GAISiana.

Den gamla webbsidan kommer successivt att byggas om till en historikportal där allt kommer ligga kvar.  Ny domän blir www.gaishistoria.se.