Fanan_plac

Kallelse till årsmöte

GAIS kallar härmed till årsmöte måndag den 14 mars kl 19.00.
Årsmötet sker i Folkets hus, Kongressalen.

Motioner skall inkomma till föreningen senast den 29 februari.
Från styrelsen finns ett förslag och det är att anta de av stadgekommittén reviderade stadgarna som framlagts för styrelsen. Läs mer om det här: ”Förslag till nya stadgar”.

För rösträtt på årsmötet krävs erlagd medlemsavgift för 2016 och att medlem under året fyller minst 16 år.

Medlemskapet ingår i årskortet.
Det går också att köpa antingen på www.gaisare.se eller på Gaisgården.