Jonas_lunden_GAIS

Jonas Lundén lämnar GAIS

I gott samförstånd mellan parterna lämnar Jonas Lundén sin tjänst som sport- och klubbchef i GAIS. Uppgörelsen är ett led i den omorganisation klubben genomför i syftet att dra ner på administrativa kostnader.

– Vi kommer att vidta ett antal besparingsåtgärder och samtidigt skapa en ny organisation. Målsättningen är bl a att kunna få till en bra fotbollssatsning säsongen 2016, säger GAIS ordförande Tomas Andersson.

Jonas Lundén kom till GAIS säsongen 2006 och har som spelare gjort sex allsvenska säsonger i klubben. Under 2012 lämnade han spelartruppen och blev ansvarig för GAIS akademi för att senare få uppdraget som sportchef.

– Jag har haft tio fantastiska år i GAIS. Och även när vi upplevt sportsliga motgångar har det alltid varit lätt att åka till Gaisgården och jobba med vilket uppdrag det än varit. Det är få förunnat att under så lång tid jobba och spela i en klubb stöttad av så hängivna och engagerade människor som omger GAIS. Jag är väl medveten om det ekonomiska läget och har fört diskussioner med Tomas sedan augusti. Vi har tillsammans insett att GAIS i dagsläget inte har råd att ha en heltidsanställd Klubbchef / Sportchef på det vis vi haft detta, så det är inga hard feelings från min sida, säger Jonas Lundén.

Även om Lundén nu lämnar det officiella uppdraget som GAIS sportchef kommer han att utföra vissa uppdrag för klubbens räkning.

– Vi kommer framöver att presentera en ny organisation och under en övergångsperiod kommer vi att behöva Jonas kunskap och kompetens, säger Tomas Andersson.

– Jag vill också rikta ett stort och hjärtligt tack till Jonas Lundén för de insatser han gjort i GAIS under hela tio år och vill verkligen önska honom all lycka i framtida uppdrag, tillägger han.