gais-valberedning-informerar2

Information från GAIS valberedning inför årsmötet den 12 mars

Inför GAIS årsmöte 12 mars har valberedningen följande information till medlemmarna. Med start efter sommaren har GAIS valberedning träffat och haft samtal med styrelsemedlemmar, deltagit på styrelsemöten, träffat representanter för supporterklubbarna Makrillarna och Gårdakvarnen, kanslipersonalen, våra ledare, samt andra som bett om möten med oss. Detta för att få en så bred uppfattning om föreningens nuläge och önskade framtida läge.

Inför årsmötet har tre ledamöter lämnat eller aviserat att de inte vill stå för omval till styrelsen 2018. Vi i GAIS valberedning vill rikta ett stort tack till Robert Lindberg, Jonas Tholin och vår ordförande Tomas Andersson för deras stora insatser och starka engagemang för GAIS.

Följande ledamöter sitter valda på två år och är kvar i GAIS styrelse 2018:

Pernilla Andersson (invald 2015), Ulf Tollhage (invald 2017) och Glenn Heiman (invald 2013).

GAIS valberedning kommer löpande informera om de personer som vi årsmötet föreslår till styrelsen 2018. Ny ordförande, nya ledamöter, eventuella suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter.

GAIS valberedning består av följande kvartett:

Tommy Leandersson, Bert Granberg, Peo Ek och Anders Björklund

Vänligen / GAIS valberedning