Information från GAIS valberedning inför årsmötet den 11 mars

Inför GAIS årsmöte 11 mars har valberedningen följande information till medlemmarna.

Med start före sommaren har GAIS valberedning träffat och haft samtal med styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter, deltagit på styrelsemöten, träffat representanter för Makrillarna, GAIS Reunion, GAIS Intressenter, Gamla GAISare och Gårdakvarnen, kanslipersonalen, Akademin, ungdomsansvarig, ledarstaben, lagkaptenen, samt alla som bett om möten med oss. Detta för att få en så bred uppfattning om föreningens nuläge och det önskade framtida läge.

Inför Årsmötet har fyra styrelsemedlemmar samt en suppleant lämnat eller aviserat att de inte vill stå för omval till styrelsen 2019.

Vi i GAIS valberedning vill rikta ett stort tack till Claes Forsberg, Glenn Heiman, Pelle Blohm, Pernilla Andersson och Thomas Kristiansson för deras insatser.

Nuvarande ledamöter som är valda på två år och är kvar i GAIS styrelse 2019: Stefan Tilk (invald 2018) och Bengt Jildmalm (invald 2017).

Dessutom föreslås Ulf Tollhage (invald 2017) samt Roland Blomstrand (suppleant under 2018) till ordinarie medlemmar i tillträdande styrelse.

GAIS valberedning kommer löpande informera om de personer som vi på årsmötet föreslår till styrelsen 2019, med början nästa vecka. Förslagen omfattar ny ordförande, nya ledamöter, eventuella suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter.

GAIS valberedning består av följande kvartett:
Anders Björklund, Bert Granberg, Peo Ek och Tommy Leandersson

Vänligen / GAIS valberedning

Fotnot:
Inför årsmötet 2018 gjordes korta presentationer av valberedningens förslag på ledamöter och suppleanter. Välkommen att ta del av den information som distribuerades då:

Ulf Tollhage, presentation inför årsmöte 2018.
Stefan Tilk, presentation inför årsmöte 2018.
Bengt Jildmalm, presentation inför årsmöte 2018.
Roland Blomstrand, presentation inför årsmöte 2018.