tomas2

Inför årsmötet: Omval av Tomas Andersson

Sist ut i valberedningens förslag föreslås omval på ordförandeposten.

Tomas Andersson behöver ingen närmare presentation. Tomas har lett GAIS sedan 2013 med ett stort engagemang, nerlagd tid och hjärta, och vi tror att GAIS går mot en ljus framtid.

/GAIS Valberedning