nyarena2016

Helt nytt arenaupplägg 2016

GAIS har lyckats förhandla bort en flytt till Valhalla IP genom ett flertal åtgärder i samband med våra matcher genomförda av ekonomiska skäl. Arenaupplägget ovan är det vi landat i till 2016, under det som blir ett provår för GAIS rent kostnadsmässigt och publikmässigt.

De största nyheterna är att sponsorläktaren byter till solsida och nya lokaler, Sektion 23 flyttar till nedre etage på motsatt långsida med en musikpub i direkt anslutning med plats för flera hundra supportrar. Familjeläktaren återfår sin ursprungliga plats, och övre etagen stängs ner i grundutförandet.

Likt husockupanter skickar vi upp vår egen ‘Vi bor kvar-banderoll’ och vägrar ge oss i frågan om vem eller vilka som har rätt att spela på innerstadens enda riktiga arena. Ekonomiska muskler skall inte tvinga bort snart 122 års lokalhistoria från sin naturliga spelplan. Men när vi  nu landar i det nya upplägget ser vi också enorm potential i det som vi nu fått att arbeta med, vårt nya arenaupplägg.

Partnerläktaren flyttas alltså till motsatt sida, solsidan, med en ny loungelösning. En ny stor lokal öppnas upp för våra största partners i restaurangdelarna på motsatt sida. Tillsammans med arenarestauratören och Got Event finns en mycket god vilja att göra detta till något som är minst lika bra som tidigare miljö. Loger slås ut och de platser som knyts samman med partnerpaketen som ger access till denna miljö är att klassa som de absolut bästa på arenan. På derbyt är våra partners åter i vad som då kallas Tolvan.

Sektion 23 tas ur bruk, men bara under 14 hemmamatcher. På årets enda Göteborgsderby ges sektionen samma potential som under de senaste årens stormatcher.
Sektionen ersätts av den nya ståplatssidan på nedre etage. Här ges också hundratals besökare möjlighet att köpa årskort till den musikpub som GAIS ämnar lansera i samband med våra matcher. Vi tror att den här lösningen med fortsatt långsida kan bli precis den nytändning för många som behövs.
Det kommer vara jobbigt att vara motståndarytter eller linjedomare på den sidan.
Nya ståplatsläktaren är helt onumrerad oavsett om din entré sker genom pubens ingång eller vanlig spärr, den vinröda delen är genom pub och den klarröda avser entré via Gunnar Grens hörn. Men det är fritt att röra sig på hela läktaren för de som väl är inne.
Till puben är det 18 år men upp till 13 år går du in i målsmans sällskap.

Familjeläktaren kommer med sitt upplägg flytta åter till M1-M4 och solsidan med tillhörande ytor bakom för aktiviteter med Spirrklubben. Här utvecklas också en restaurangdel som kommer kunna nyttjas av delar av sittande publik på rosa sektioner, men också av familjer.

Sittplatsläktaren blir kvar på sektion K1-K3 och som ovan nämnt utgår sektionerna på övre etage på motsatt sida. Dessa sektioner är numrerade.

Numrerade årskortsplatser från 2015 erbjuder vi förlängning på. Önskar ni ha kvar era platser eller få förtur till annan sektion om ni suttit som privatpersoner på F5/D5 mejlar ni detta till kansli@gais.se snarast möjligt.

Begränsade platser finns till 2016 års arenaupplägg. Närmare bestämt drygt 3200. För den som tycker detta är anmärkningsvärt lågt så har GAIS möjlighet att mot en kostnad hyra till extra sektioner. Det skall dock till ett rejält tryck på biljetter för att så skall ske. Vi ser stora fördelar med att begränsa oss inledningsvis då det nu gäller för vår publik att snabbt förskansa sig med både årskort och lösbiljetter.

Varför har vi landat i det här arenaupplägget?

Inom ramarna av avtalet med Got Event har GAIS tvingats hitta kostnadsreduceringar för dels sig själva men främst för Got Event. Att nyttja färre entréer, färre sektioner ger en minskad personalkostnad hos hyresvärden vilket vi sedermera kan göra avräkningar för mot de rörliga hyreskostnaderna i avtalet.
Utöver det kommer delar av en omsättningsökning i restaurangerna ge samma möjlighet till avräkning mot avtalad rörlig kostnad.

Lösningen har under förhandlingens gång stämts av löpande med flertalet sponsorer och aktiv publik, vilka två publikgrupper är i majoritet bland de som omfattas av förändringen.
Med alternativet ett vindpinat Valhalla IP i ena handen utan något som påminner om en elitarena så valde vi att spela den andra. Vårt nya egna Gamla Ullevi!

Vi hoppas att vår publik sluter upp för GAIS och visar att vi skall vara ett alternativ här i staden där ingen skall trycka undan oss från vår hemmaplan.

Tillsammans skall vi skapa något unikt på Gamla Ullevi!

Inom kort släpps årskorten, då gäller det att vara först till kvarn på riktigt.