Gratismatchens privatsponsorer – hela listan

Via gaisare.se har du som privatperson möjlighet att stötta Gratismatchen med antingen 300 eller 995 kr. Hittills har 197 personer per den 10 okt gjort denna ädla handling och vi fyller naturligtvis på nedanstående lista med jämna mellanrum.

Stort tack för att ni stöttar GAIS och Gratismatchen! 

Saknas ditt namn på listan? Lägg ett mail till info@gais.se men ge oss gärna ett par dagar för att hinna uppdatera.

300-kronorshjältar

Bo Tångstedt
Anita Forsmalm
Torbjörn Adelsson
Patrik Rutgersson
Mikael Warting
Bengt Åkerberg
Arnar Isleifur Jonsson
Hannu Lintunen
Christer Pfannenstill
Johan Bjurquist
Magnus Berglind
Elisabeth Flygare
Stefan Johansson
Martin Fürst
Daniel Fernandez Pihl
Lars Nyström
Jari Sillanpää
Jonas Andersson
Torbjörn Ekfeldt
Kjell Hermansson
Claes Winberg
David Ottosson
Gudbjörn Valgeirsson
Per Sjöhage
Eva Berntsson
Per Hansson
Bo Hjelmgren
Patrik Fritz
Karin Berggren
Håkan Hansson
Jens Malm
Peter Rydeving
Fredrik Carlsson
Thomas Gullholm
Willy Tilschner
Pontus Teiler
Andreas Martin
Per-Arne Karlsson
Kent Johansson
Mikael Andersson
Reidar Hjälmered
Mats Torstensson
Ola Ederborn
Krister Kölbel
Inger Silén
Joel Otterloo Kuronen
Magnus Johansson
Rune Olsson
Mikael Dahlman
Jan-Åke Göransson
Mathias Axelsson
Bengt Lindgren
Hans Marmgren
Jonas Flygare
David Svarsjö
Patrik Gillmor
Johan Åstenius
Benny Wedberg
Dan Eriksson
Ingvar Berntsson
Malin Waern
Martin Waern
Christer Wallen
Magnus Häggmar
Carl Henrich Torstensson
Hans Henriksson
Per-Arne Ursholm
Jack Lundin
Bo Assarsson
Rolf Lemke
David Olsson
Mikael Ahlström
Mats Hällqvist
Rolf Persson
Bengt Arvidsson
Robert Andersson
Sven-Åke Samuelsson
Lars Fredrik Torstensson
Mikael Bogren
Marie-Louice Persson
Hasse Abrahamsson
Lasse Jigrot
Jörgen Balogh
Monica Fredriksson
Vilhelm Homilius
Dennis Gustavsson
Leif Nilsson
Thomas Eriksson
Anna Johansson
Pär-Niklas Thid
Stefan Lang
Christoffer Olsson
Roland Nyström
Fredrik Johansson
Elisabeth Flygare
Gunder Lundberg
Lasse Dimming
Otto Dimming
Patrik Gustafsson
Jonas Wallin
Per Svedling
Jonas Hadin
Karl Orrbeck
Filip Hammarstrand
Ante Bränholm
Conny Lindberg
Bosse Gardtman
Staffan Bergmark
Hans Scheike
Peeter Kain
Denny Eliasson
Bengt Zander

995-kronorshjältar

Ingvar Andersson
Stefan Tilk
Helena Bergkvist
Åke Bergkvist
Lennart Lindau
Lars Gerholt
Lars-Åke Nilsson
Bengt Kihlberg
Ove Morsten
Jan-Ove Andersson
Hans Bergenheim
John Krister Westerlund
Lars Gert-Inge Larsson
Lars Gunnar Odhe
Per Anders Ivarsson
Kaj Johansson
Mikael Alexandersson
Johan Henrik Ragnarsson
Nicke Dalsland Nilsson
Anders Fagerlund
Birger Vilhjalmsson
Harry Andersson
Leif Olsson
Anders Björklund
Sune Tholin
Jan Abrahamsson
Gary Bohlin
Mikael Gabrielsson
Ulf Johansson
Erik Ståhlberg
Alexander Eliasson
Bengt Gellingskog
Anders Ansehn
Jonas Olsson
Frank Malmqvist x 5
Claes Trefil
Håkan Gårdlund
Per-Erik Elg
Urban Solander
Patrick Saar
Grazyna Magnusson
Adam Cuibe
Martin Jigstam
Peeter Vöigemast
Eva Larsson
Erik Lundbom
Håkan Mårt
Jan-Gunnar Larsén
Johan Brommesson
Lennart Jonsson
Christer Berggren
Kent Winblad x 2
Annica Berggren
Per Hansson
Yvonne Larsson
Andreas Ekenger
Jonas Östergaard
Henrik Lysemark
Mattias Bandi
Daniel Pihl
Claes Andersson
Anders Thimberg
Jakob Lundbäck
Jesper Eriksson
Marcus Molinder
Max Hansson
Thomas Andersson
Ralf Larsson
Kjell Hermansson
Bengt Wennerbäck
Jan Elofsson
Veronica Elofsson
Tommy Nilsson
Björn Roslöv
Lennart Börjesson
Anders Hjälmered
Sebastian Edvardsson
Johan Sandström
Gunnar Floryd

Sponsra du också via gaisare.se.

Är ditt namn inte på listan? Vi uppdaterar med några dagars mellanrum.