HBK-GAIS-1

Gaisare från hela landet sluter upp inför Gratismatchen

Majorna, Lerum, Tyresö, Fagersta, Halmstad, Uppsala och Gårda. Gaisare över hela landet sluter upp för att stötta Gratismatchen.

Klubbchef Erik Bergkvist sa tidigare i veckan att gaisare är världsmästare på att sluta upp runt klubben i svåra lägen – och så har det verkligen blivit. Igen! Vi är nu 265 gaisare som gått in och stöttat Gratismatchen med ett ekonomiskt bidrag. Det är en helt fantastisk siffra och alla som jobbar inom klubben säger ett stort TACK!

Alla fortsatta bidrag till Gratismatchen är självklart mycket välkomna. Om du vill hänga på och stötta matchen så använder du länkarna nedan. Som tack för hjälpen publicerar vi ditt namn här på webben och väljer du det högre beloppet så kommer du också att få en unik souvenir hemskickad.

Stötta Gratismatchen som privatperson med 995 kr via denna länk

Stötta Gratismatchen som privatperson med 300 kr via denna länk

Du kan också bidra via Swish på 123 018 67 34 och väljer du det alternativet så ber vi att du skriver ”Gratismatchen” i meddelandet. Om du bidrar med 995 kronor så ber vi dig också skriva in tröjstorlek i samma fält.

HÄR ÄR VI SOM STÖTTAT GRATISMATCHEN PRIVAT (uppdaterat 19/10 kl 21.10)

Vi som har stöttat med 995 kr:

Annica Dohsé
Jan Abrahamsson
Hans Bergenheim
Nicklas Dohsé
Robert Corell
Alexander Eliasson
Anders Fagerlund
Per Hansson
Per Hansson
Joel Jalonen
Eva Larsson
Grazyna Magnusson
Nicke Nilsson
Leif Olsson
Sune Tholin
Ulf Johansson
Peeter Vöigemast
Annica Berggren
Spirrklubben
Lars Gerholt
Olle Artling
Anders Thimberg
Henrik Elofsson
Martin Jigstam
Ola Ederborn
Stefan Tilk
Jonas Olsson
Bengt Kihilberg
Marcus Molinder
Ralf Larsson
Harry Andersson
Heinz Möller
Fredric Johansson
Ulf Gunnarsson
Henke Alexi
Claes Trefil
Per Ivarsson
Andreas Ekenger
Conny Lorensson
Jan Erlandsson
Björn Askenhed
Lola Moberg
Thomas Sjögren
Björn Börjesson
Fredrik Paulsson
Inga-Lill Hillertz
Bengt Wennerbäck
Bengt Gellingskog
Martin Larsson
Magnus Engelin
Mattias Bandi
Helena Bergkvist
Christer Berggren
Åke Bergkvist
Jan-Ove Andersson
Lovisa Brugge
Gary Bohlin
Sällskapet Gamla Gaisare
Pernilla Andersson
GAIS UP NORTH
Mikael Lagerberg
Karin Berggren
Mikael Alexandersson
Yvonne Larsson
Patrick Saar
Ingvar BOD Andersson
Tomas Andersson
Rolf Lemke
Mikael Calais
Nicke Nilsson Waern
Anders Ansehn
Mikael Gabrielsson
Martin Barregård
Daniel Roos
Ove Morsten
Mats Romell
Stefan Brodén
Linus Andersson
Adam Cuibe
Liselott Samuelsson
Ragnar Freij
Johan Emilsson
Conny Lorensson
Erik Bergkvist
Björn Gellingskog
Johan Ragnarsson
Johannes Holmblad
Johan Dovstedt
Jan Elofsson
Rune Stokken GAIS Oslo
Torbjörn Ekfeldt
Tomas Berg
Lennart Lindau
Ulf Tollhage
Lars-Åke Nilsson
Björn Roslöv
Filippa Baumgart
Lars Axelsson
Peter Hanson
Thomas Andersson
Lars-Gunnar Odhe
Ove Kärrnäs
J-G Larsén
Tomas Franzén
Per Ante Bränholm
Åke Ekstrand
Jerry Antbro
Håkan Åström
Göran Wendéus
Alexander Riedel
Hilda MacGregor
Veronica Elofsson
Thomas Andersson
Mats Wilhelmsson
Mats Snow
Peter Sundell
Magnus Dahlgren
Jonas Hadin
Rolf Peterson
Per Svedling
Håkan Gårdlund
Daniel Björnalm
Anders Björklund
Anders Björklund
Frank Malmqvist
Johan Adinsson
Thomas Lagerwall
Patrik Rutgersson
Daniel Pihl
Dolores Elofsson

Vi som har stöttat med 300 kr:
Martin Alvers
Roland Blomstrand
Oscar Hanson
Jan Johansson
Lars-Ove Johansson
Per-Arne Karlsson
James Kereki
Pelle Linders
Axel Nord
David Ottosson
Jan Wahlberg
Christer Wallén
Jörgen Balogh
Peter Rydeving
Roland Jernström
Jenny Selsvik
Familjen Steptoe
Thomas Gullholm
Anita Forsmalm
Bengt Åkerberg
Reine Svensson
Emil Bogestad
Jan Gustafsson
Fredrik Sund
Kent Edvinsson
Hans Marmgren
Ingvar Eriksson
Pernilla Andersson
Jonas Flygare
Pelle Blohm
Jan-Henrik Börjesson
Christoffer Rundberg
Mikael Andersson
Magnus Hammarstran
Stefan Kolb
Robert Claeson
Michael Hellström
Jan Åke Göransson
Robert Olsson
Marie-Louise Persson
Niklas Palm
Berne Christenson
Torbjörn Johansson
Mathias Axelsson
Ulf Mellström
Johan Zetterlund
Anders Svensson
Lars Larsson
Magnus Fernberg
Martin Fürst
Håkan Hansson
Rolf Persson
Rune Olsson
Tony Persson
Leif Torsten Asting
Magnus Rejare
Peter Horal
Fredrik Karlsson
Isak Ekenhard
Kristian Orrbeck
Hans Ekström
Bo Svensson
Mats Nyström
Victor Westlund
Pär Niklas Thid
Per-Erik Elg
Torben Hansen
Magdalena Olsson
Szofia Jakobsson
Fredrik Blomqvist
Bengt Lindgren
Jimmy Carlsson
Dan Engström
Mr BOGGAN
Emma Leksell
Staffan Bergmark
Gunilla Fredriksson
Jari Sillanpää
Niclas Lindfors
Ola Svensson
Johan Franzén
Viktor Ramberg
Tom Nordskaug
Kent Johansson
Anders Larsson
Daniel Svensson
Chris Carlsson
Lasse Dimming
Jonas Almqvist
Claes Winberg
Peter Brinktell
Mathias Petersson
Jan Demme
Lars Oxelstedt
Claus Blom
Sune Jägard
Svante Larson
Mats Hellkvist
Karin Fägerlind
Trond Nilsen
Mikael Dahlman
Anders Åkesson
Jesper Claeson
Willy Tilschner
Mikkel Kjelstrup
Kjell-Åke Larsson
Gert Persson
Ulf Silén
Ulrika van den Berg
Roger Pettersson
Björn Gunnarsson
Pontus Löfgren
Claes Andersson
Martin Lingonblad
Erik Olsson
Dan Eriksson
Niklas Lindqvist
Patrik Gustafsson
Martin Sällström
Peter Olausson
Ann-Cahtrine Olausson
Harald Julander
Patrik Andersson
Håkan Abrahamsson
Ulf Westerlund
Patrik Rutgersson
Anita Larsson
Johan Dahlberg
Patrik Rutgersson
Johan Sandström
Stefan Johansson
Christian Ahlström
Peter Enelund
Hannes Eriksen
Per Johansson