GAIS verksamhet i förhållande till Corona-viruset

Här följer kort information om GAIS verksamhet i förhållande till spridningen av Corona-viruset.

GAIS bevakar utvecklingen av Corona-viruset och analyserar löpande hur det kan påverka eller drabba vår verksamhet. Vi följer de riktlinjer som tagits fram av Folkhälsomyndigheten och uppmanar personal, spelare, ledare och andra inom vår verksamhet att hjälpa till att reducera riskerna.

Det innebär att all personal och andra som arbetar för klubben ska vara mycket noga med att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Den som upplever även minsta symptom ska stanna hemma och vid behov söka vård enligt gällande anvisningar från myndigheter.

För GAIS akademi har följande information kommunicerats.

Vi ber också medlemmar, supportrar och allmänhet att inte besöka Gaisgården om man upplever symptom som hosta, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, feber eller liknande besvär.

GAIS styrelse har också fattat beslut om att:

  • Matcher genomförs tills vidare utan publik.
  • Upptaktsträffar för supportrar respektive partners senareläggs.
  • Ett Arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och fotbollsansvarig har fått befogenhet att fatta beslut å styrelsens vägnar i brådskande frågor relaterade till spridning av Corona-viruset.

Under veckan kommer SEF-klubbarna att genomföra ett möte för att diskutera seriestarten som är planerad för Superettan och Allsvenskan om cirka tre veckor. GAIS ståndpunkt inför detta möte är att det är bättre att skjuta på seriestarten än att spela inför tomma läktare. Vi ser hellre att uppskjutna matcher genomförs genom ett tätare matchschema under säsongen eller genom att förlänga densamma.

GAIS följer utvecklingen noga och återkommer med information om läget förändras.