scout-1

GAIS växlar upp avseende scouting av spelare

Att lyckas med rekryteringar är viktigt i alla verksamheter och så också i GAIS. För att göra klubben ännu mer framgångsrik avseende att knyta duktiga spelare till sig finns sedan ett tag tillbaka en tydligare struktur för hur arbetet ska gå till och en scoutinggrupp som jobbar med dessa frågor. Nu har du chansen att få en inblick i hur gruppen arbetar.

I samband med GAIS upptaktsträff på Ullevi kunde ordförande Tomas Andersson berätta om framsteg avseende hur GAIS ska jobba med scouting och rekrytering av spelare till framför allt A-truppen, men även till de äldre akademiårgångarna. För att få veta lite mer om vad som gäller inom området fick GAIS.se tag på Tomas för att ställa lite kompletterande frågor.

Tomas, du berättade i lördags om lite nyheter kring scouting av spelare till GAIS. Kan du utveckla?

– GAIS har under de senaste åren successivt utvecklat hur scouting av spelare ska bedrivas för att vi ska kunna göra bra rekryteringar till klubben. Under vintern har vi tagit ett steg till och jobbat fram en lite större grupp som kontinuerligt jobbar med dessa frågor och detta huvudsakligen för närområdets spelare.

– I gruppen ingår personer som kan ha ett stort nätverk och olika sorters erfarenhet inom området. Bland annat har vi lyckats rekrytera in ett antal tidigare GAIS-spelare, vilket är mycket glädjande.

Vad är det för personer som ingår i gruppen?

– I gruppen ingår i nuläget Jonas Östergaard, Bengt Andersson, Nicklas Karlström, Tony Persson, Kenneth Gustafsson, Arman Tanja, Tomas Andersson samt Robert Lindberg som endast har en sammankallande roll. Men det är inte omöjligt att det kan komma till ytterligare personer i framtiden, mycket handlar om att ha ett stort kontaktnät så att vi så tidigt som möjligt kan få koll på spelare som vi vill lära känna lite bättre.

– Det är väldigt positivt när vi kan engagera tidigare spelare i arbetet, då de vet vad som krävs och ofta har ett brett kontaktnät, samt dessutom vill GAIS allt väl. Målet är att på olika sätt engagera ännu fler tidigare spelare och även nyttja scoutinggruppen som en insamlingsgrupp för olika tips.

Vad är det för spelare som GAIS letar efter då?

– Vi letar efter spelare som har bra kvaliteter på planen och som är utvecklingsbara, men det är också viktigt att hitta rätt karaktärer och personer som passar in i gruppen och klubben. Givetvis är det också viktigt att det handlar om spelare som kan rymmas inom GAIS ekonomi. Jag kan väl också nämna att vi av flera skäl valt att prioritera spelare som finns i eller har en koppling till vårt närområde och att det är gruppens huvudsyfte att succesivt finna intressanta spelare på pendlingsavstånd.

Kan du berätta lite om hur arbetet går till?

– Det handlar precis som det alltid gjort om idogt och strukturerat arbete för att hitta intressanta spelare både genom kontakter och referenser, men också självklart genom att studera spelare under matcher. Helst vill vi kunna ha lite tid på oss att kartlägga spelare och skapa en förteckning över vilka som känns intressanta att titta mer ingående på.

– Det löpande arbetet styrs generellt av riktlinjer och önskemål från sportchef och chefstränare och när vi börjar få korn på något så är det alltid dessa, alltså Patrik (Ingelsten) och Benjamin (Westman) som gör bedömning av hur vi ska gå vidare med eventuella kontakter, provträning eller liknande.

– Både Patrik och Benjamin är också med på gruppens träffar då vi gör avstämningar kring hur arbetet går och vad vi fått in för information sedan sist.

Det finns säkert många gaisare som har bra kontaktnät eller som känner till spelare som passar in på den beskrivning som du gav tidigare. Hur gör man om man vill hjälpa till?

– Alla som vill är varmt välkomna att hjälpa klubben och det gäller ju inte bara inom detta område. Men den som har tips på intressanta spelare kan lämna dessa till någon av medlemmarna i scoutinggruppen. Om man inte vet hur man kommer i kontakt med de personer som jag nämnde tidigare så kan man maila robert.lindberg@samskolan.se så kan någon i gruppen ringa upp för att ta emot tipset.

– Det är dock alltid är tränare och sportchef som bedömer om vi skall gå vidare eller ej, oavsett vad tipsgivare tycker. Det är så det fungerat och ska fungera.

Så nu är det bara att vänta på att de oupptäckta stjärnorna strömmar in i GAIS A-trupp framöver?

– Haha, det finns ju tyvärr inga garantier för någon succé och det är ju så med det mesta i livet. Konkurrensen om duktiga spelare är stor och målsättningen med denna grupp är långsiktig. Ett mål är att bli ännu bättre på att ha koll på närområdets spelare och dra nytta av tidigare spelare i GAIS och deras kunnande och erfarenhet, ihop med övriga som också kan hjälpa till.

– Men personligen tror jag mycket på den modell vi nu skapat och att det här har alla förutsättningar att bli riktigt bra för GAIS framtidsmässigt och detta såväl för rekryteringar till de äldre lagen i akademin som A-laget. Det skall också kunna komplettera våra viktiga och prioriterade satsningar på vår akademi.