tore2

GAIS sörjer Tore Klintberg

Tore Klintberg avled tisdagen den tredje november. Tore var under decennier djupt engagerad i såväl moderföreningen GAIS som supporterföreningen Makrillarna. Tore satt i GAIS styrelse under hela 11 år, från 1968 till 1978. Foto: Claes Hillén 2011.

Första året som suppleant, sedan som ledamot och även som sekreterare under flera år. Engagemanget för GAIS fortsatte sedan i Makrillarna där Tore var ordförande mellan åren 1981 och 1991.
Tore, i egenskap av bankman och med sina goda kontakter inom bankvärlden hjälpte till med att få bukt på GAIS hårt ansträngda ekonomi. Förutom att bringa reda i olika lån och borgensåtaganden var han också en initiativtagare till fonden ”Tusen sanna Gaisare” och många andra insatser, allt för att säkra GAIS överlevnad.

Tore Klintberg blev 92 år.

Våra tankar går till Tores familj.