hyresratt

GAIS söker omgående lägenheter i Göteborg

Ett flertal av våra spelare är i behov av lägenheter. GAIS står som kontraktspart i de befintliga avtal som föreningen har i nuläget där vi sedan upplåter bostaden till spelarna. Så är upplägget i nuläget vilket också fungerar bäst för alla parter.

Vi vädjar nu till gaisare för kontakter, eller som har egna bostäder för uthyrning, att höra av sig till oss för att tillsammans hitta bostäder. Dessa bör vara belägna i Göteborg med goda kommunikationer till Gaisgården.

Akut efterfrågas en trea för inflytt redan 4 januari. Hyrestiden bör vara minst ett år.

Utöver trean ovan är allt av intresse. Kontakta kansli@gais.se med erbjudanden och tips.