tomas

GAIS satsar inför framtiden med ny organisation

GAIS organiserar om och ska under hösten införa en ny sportchefsroll med ansvar för att utveckla fotbollen inom klubben. Ordförande Tomas Andersson och tränare Bosko Orovic är förhoppningsfulla inför vad den nya organisationen kan komma att betyda för klubben.

Under hösten 2017 initierar GAIS en satsning för att långsiktigt utveckla klubben på ett sätt som ska ge oss bättre förutsättningar att nå målsättningar inom viktiga områden. En viktig del i detta arbete är att införa en ny organisation som förhoppningsvis kan göra oss mer effektiva och att vi kan nå bättre resultat inom alla delar av verksamheten. Det kan handla om att knyta fler sponsorer och partners till klubben, hitta effektivare sätt att arbeta, öka försäljning av souvenirer eller ta fler poäng på planen.

Vi kommer att skapa två tydliga delar av verksamheten, en som fokuserar på fotbollen och en som ansvarar för sälj, marknad, partners, souvenirer med mera, och dessa kommer att ledas av två olika personer. Vår klubbchef kommer att ansvara för marknadsföringen och den direkta intäktssidan, för privat och företagsmarknad, samt att långsiktigt jobba med klubbens varumärke och profil. Den idrottsliga delen kommer att ledas av en ny roll – en sportchef som har ansvar för att utveckla fotbollen som helhet både för A-lag och i Akademi. En helhetskombination som är lite ovanlig och speciell, men som vi tror väldigt mycket på.

Idag annonserar klubben efter en ny sportchef och vi välkomnar alla sökande som är intresserade av att bidra till klubbens framtida utveckling. För att reda ut vad denna satsning innebär så ringde GAIS.se upp ordförande Tomas Andersson och för att förstå lite mer av vad det är som händer.

Hej Tomas, det står i lokalmedia idag att GAIS ska rekrytera en sportchef som ska ansvara för såväl seniorverksamhet som akademi. Vilka fördelar tänker du att det ska ge klubben?

– Den nya organisationen ger oss en jättebra möjlighet att knyta samman hela fotbollsverksamheten och slippa den uppdelning som det kan bli när Akademi och A-lag är två separata delar. Det här kommer att ge oss bättre helhetstänk och vi tror att det över tiden kan ge oss bättre möjligheter att flytta spelare från ungdomssidan och in i A-truppen.

– Dessutom finns det många arbetsuppgifter som handlar om det sportsliga men som inte naturligt faller på en tränare, till exempel så finns det intäkter från förbund, som bidrag  och liknande, vilka vi också kan öka på det här sättet. Tror också att denna speciella satsning med tiden kommer att innebära stora indirekta fördelar vår nya uppdelning och fokusering, samt att organisationen slipper en del frågor som dansar fram i för många led och tar onödig energi.

Hur kommer rekryteringen att drivas?

– Vi går ut med en annons och gör en ganska bred sökning och förhoppningsvis får vi in ansökningar från många kandidater. GAIS kommer att ha många involverade i rekryteringsarbetet, i lite olika steg och aktiviteter. Styrelsen och Erik såklart, men också Kenneth, Bosko och Patrik blir rejält delaktiga i rekryteringen. Vi har fått ihop en fin grupp som jobbar för klubben nu och den som kommer in som Sportchef måste såklart passa in i gänget. Om allt går som planerat så hoppas vi att personen som får tjänsten kan tillträda inom några månader.

Vi har ju redan en sportchef idag i Patrik Ingelsten. Vad händer med honom och hans roll framöver?

– Patrik har idag en delad roll som assisterande tränare och sportchef men vi räknar med att kunna fasa ut honom från vissa uppgifter och istället öka på med andra uppgifter. Den nya sportchefsrollen kommer att innehålla många olika sorters arbetsuppgifter och skiljer sig markant från den del Patrik haft. Det blir ett naturligt och successivt skifte. Vi vill gärna ha kvar Patrik nära det som händer på planen och det är där som han kan ta ett större ansvar framöver.

I annonsen talas det om ”en offensiv och långsiktig satsning” och att klubben satsar rejält framåt. Kan du berätta vad som inbegrips i den satsningen?

– Vi vill gärna se det som att vi gör något av en omstart med den nya organisationen och då inte minst kring det sportsliga. Det ska bli väldigt intressant att följa vad en från olyckan återställd Bosko framförallt kan göra med laget nästa år och när vi får in en ny Sportchef kommer han få extra bra stöd avseende det som sker utanför planen.  Den nya organisationen och båda dessa rekryteringar är en del av en satsning som klubben gör och det känns väldigt intressant.  Samtidigt skall GAIS göra allt för att klara det nuvarande året så bra som möjligt i en mycket tuff superetta och givetvis har tränarna fullt fokus på detta i nuläget.

– Vi skall heller inte förglömma det ytterligare fokus som kan läggas på den intäktsdrivande delen för privatmarknad och företagsmarknad. Här blir koncentrationen på området såväl större som tydligare och det kommer att innebära goda möjligheter framtidsmässigt, vilket är oerhört viktigt för GAIS.

– Det går inte att förvänta sig att detta är någon extrem mirakelmedicin, men vi i styrelsen tror verkligen att detta kommer att stärka GAIS framöver.

Med tanke på att vi vågar satsa mer offensivt, innebär det att ekonomin idag är bättre än under de senaste åren?

– Vi har idag en god kontroll på läget, även om vi inte är där vi skulle vilja vara. Det återstår mycket arbete och vi behöver bli bättre på att utveckla intäktssidan. Det är ju den mest grundläggande förutsättningen för att vi ska kunna öka vår satsning på fotbollen. Vår nya organisation ger absolut ökade möjligheter för detta och det är också en viktig anledning till den nya organisationen.

– Sedan är det ju så att klubbens ekonomi inte börjar om på noll inför ett nytt år. Det finns skulder i föreningens ryggsäck som vi får släpa med oss och som påverkar hur vi kan satsa framåt. Men vi tror ju att den nya organisationen ska ge oss bättre möjligheter att öka klubbens intäkter och det kommer att vara motorn i fortsatta satsningar. Det här är ett intressant upplägg som vi i GAIS snart startar, med två tydliga avdelningar i klubben, vilka båda får sin egen budget med ansvar och befogenheter.

Ordet kontinuitet nämns också i texten. Vad kan supportrar och medlemmar förvänta sig inom det området?

– När det gäller spelare så är det alltid tränaren som bestämmer vilka spelare som han vill prioritera inom den budget som han har att förhålla sig till. Det är ju självklart att tränaren vill försöka få ut maximalt av de pengar som står till förfogande och så kommer Bosko också att göra. Vilka beslut som han kommer att fatta kring truppen framöver är upp till honom som ansvarig, men GAIS har spelare som redan är klara för 2018 och tränarna jobbar för att få fler klara. Det är Bosko och Patrik som driver detta i nuläget.

– Tycker verkligen att det hade varit jättebra om GAIS tecknat väldigt långa avtal med alla bra spelare tränaren vill ha, men tyvärr finns det begränsningar på flera sätt. Det hade annars varit mycket bra och längre kontrakt med bra och intressanta spelare är något föreningen vill ha, men tränaren har en begränsad budget att hålla sig inom och prioriteringen är upp till honom. Korta kontrakt är vanliga idag och både spelare och agenter verkar många gånger föredra att ha det så. Det ger agenten möjlighet att flytta på spelaren ofta och på det sättet själv öka sina intäkter. Ska man teckna långa kontrakt är dessa betydligt dyrare än kortare och det krävs att man har stabila intäkter för att kunna riskera höga långsiktiga kostnader.

– GAIS har nyligen haft spelare som erbjudits ett extra  långt och bra kontrakt. Men givetvis vill spelare ha en riktigt hög inkomst om de får chansen till det och det är helt naturligt, precis som för mer vanliga jobb. Pengar styr mycket och fotbollsspelare har en begränsad tid för sin karriär. GAIS  jobbar på för att öka kontinuiteten i truppen och om den nya organisationen gör att vi kan öka intäkterna, så påverkar det positivt.  Den offensiva satsning vi gör på fotbollsverksamhetens organisation och tränarledning, kommer också att kunna påverka det positivt.

GAIS.se fick också tag på Bosko Orovic för att höra vad han tycker om den nya organisationen.

Hej Bosko, det är en ny organisation på gång i klubben. Hur känner du för denna förändring?

– Jag tror att det här kan bli jättebra och det kommer att ge mig bra hjälp inom vissa områden. Både jag och en framtida sportchef kommer att jobba med scouting, men det är mitt mandat att sätta spelartruppen och jag har en budget att förhålla mig till. Men när det handlar om förhandlingar, skriva avtal och allt det administrativa, så är det något som drivs av sportchefen, med support av mig.

– Min tro är ju att detta kommer att göra att jag kan ha ännu större fokus på att utveckla spelare och grupp och se till att vi kan prestera ännu bättre på planen. Så, jag är klart positiv till detta. Eller jag kan till och med säga att jag tror att detta är en jättebra satsning för klubbens framtida utveckling.

Har du varit involverad i arbetet med den nya organisationen?

– Det här är ju något som startade långt innan jag kom in i bilden. Men det är klart att jag har varit med i diskussionerna sedan det blev klart att jag skulle ta över. Vi har gått igenom mina tankar kring detta och jag har fått bra stöd för det. Överhuvudtaget måste jag säga att jag har trivts väldigt bra med att jobba ihop med styrelsen och Tomas som jag där haft mest kontakt med. Jag har fått grymt bra stöd och backning längs vägen och känner att vi har bra samsyn kring hur vi ska arbeta.

Ser du inte risk för att det blir krockar mellan dig och en sportchef?

– Nej, det kan jag inte se. Vi i GAIS är överens om hur det ska fungera. När det sedan finns en person på plats så får vi såklart sätta oss ner och prata om hur vi ska sköta det dagliga.

Kommer detta verkligen att innebära att vi kan få in fler talanger i A-truppen?

– Ja, på lite sikt så tror jag absolut det. Nu kommer vi att ha någon som ansvarar för hela verksamheten med såväl akademi som A-lag och som bland annat kommer att driva just den frågan. Men det är ju inget som man löser från en vecka till en annan och att få U-spelare att bli A-spelare är en utmaning som få klubbar lyckas med. Men vårt mål till nästa år att vi ska ha två lärlingsplatser i truppen och det är jag rätt säker på att vi kommer att lyckas med.

I annonsen omnämndes att satsningen som klubben gör nu ska leda till högre kontinuitet. Hur ser du på det?

– Vi strävar efter kontinuitet och vill se att bra spelare stannar länge i GAIS. Men för mig kan kontinuitet betyda mycket mer än spelartruppen ska vara densamma över åren.

– Vi har idag ett väldigt bra gäng av ledare och ansvariga i GAIS och då tänker jag dels på ledarna runt A-laget, men också på styrelsen och fotbollsrådet, Erik och gänget på kansliet och Kenneth med flera i Akademin. Där skulle jag vilja se kontinuitet till att börja med. Får vi ha samma bra personer som verkar för GAIS över tiden, så kommer det att hjälpa klubben enormt mycket.

– Sedan måste man titta på vår spelfilosofi och att vi har en ”grönsvart tråd” i verksamheten. Det är viktigt för att få till en miljö där spelare kan trivas och utvecklas oavsett om man spelar i U17 eller A-laget. Jag kommer att driva på för att den modell som jag står för ska genomsyra vår verksamhet och det är en väl så viktig typ av kontinuitet.

– Men jag förstår att många är nyfikna på A-truppen och vi har ju en grundstomme klar redan nu och jag vill såklart förlänga med flera spelare som har utgående kontrakt. Lyckas vi med det så tycker jag att det ser relativt bra ut, men det är ju upp till spelaren också. Viktigast i sammanhanget är att vi får ihop ett bra lag med spelare som verkligen vill och kan vara med och föra GAIS framåt och det skall vi lyckas med.