GAIS rapporterar förbättrat ekonomiskt läge

GAIS har som bekant haft en ansträngd ekonomi under en längre tid vilket har gjort det svårt att fatta beslut som skulle främja klubbens utveckling på lång sikt. Sedan årsmötet i mars har styrelsen lagt mycket arbete för att steg för steg förbättra ekonomin och vi kan nu se positiva effekter av detta.

När klubben per 31:a augusti rapporterade sitt ekonomiska läge till Svenska Fotbollförbundet, för att få elitlicens för kommande år så uppfyller vi samtliga ställda krav. Detta innefattar t ex att vi inte har skulder till varken Skattemyndigheten eller andra elitklubbar samt att vi har ett positivt eget kapital.

Klubbens kassör Hans Aulin kommenterar:

– När vi stängde augusti så har vi ett positivt resultat på sista raden och därmed noterar vi en klar förbättring jämfört med föregående år. Detta är ett resultat av att vi har varit mycket strikta med att efterleva vår budget och har jobbat för att sänka klubbens kostnader. Dessutom har vi lyckats driva in en rad gamla fordringar vilket  har bidragit till att förbättra vår likviditet.

– Inför 2019 budgeterade vi för ett positivt resultat om 1.0 MSEK på helåret och vi har goda förhoppningar om att vi ska kunna nå eller till och med överträffa den siffran.

Även siffrorna avseende klubbens skulder visar att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Under 2019 har GAIS nämligen kunnat minska skulderna från 3,8 MSEK till 1,6 MSEK. Styrelsens ambition är att vi helt ska kunna betala av den kvarvarande skulden under nästa år.

Kassör Aulin gläds också åt de investeringar i sporten som GAIS kunnat göra under de senaste månaderna:

– Inför sommaruppehållet kunde vi konstatera att det fanns mycket begränsat utrymme för att investera i spelartrupp eller ledarstab. Men supportrarnas helt fantastiska Swish-kampanj, som nu inbringat 900 KSEK, har gjort att vi trots fortsatt kostnadsfokus kunnat ta in nya spelare, ny tränare och ge befintlig ledarstab bättre förutsättningar att utveckla laget. Vi är enormt tacksamma för hur fans och partners ställt upp för klubben i ett utsatt läge.

För att kunna driva utvecklingen vidare åt rätt håll vill klubbens styrelse uppmana alla gaisare att komma till våra hemmamatcher. Extra viktigt är det såklart att vi lyckas fylla våra sektioner i det kommande derbyt – den matchen kommer att ha stor betydelse för såväl vårt sportsliga som ekonomiska resultat för 2019.

Vi ses på läktaren – COYG!