den_gronsvarta_traden

GAIS polisanmäler hot mot personal och funktionärer

Under hösten har det förekommit hot mot personal och funktionärer inom GAIS vilket medfört att klubben har kopplat in polis för att gå vidare med ärendena. 

GAIS måste tyvärr konstatera att det under hösten förekommit flera allvarliga hot mot klubbens personal och matchfunktionärer. Det handlar om verbala hot i samband med matcher, via telefon och vid ett tillfälle via ett ofrankerat brev som lämnats i mottagarens brevlåda. I några av fallen har hoten, åtminstone indirekt, också drabbat anhöriga.

Detta är självklart helt oacceptabelt och klubbens policy är att alltid polisanmäla hot mot de som jobbar för klubben. I ett fall har polisanmälan redan upprättats och ytterligare åtgärder är planerade. Vi kommer också att ta extra hänsyn till det som hänt när vi, tillsammans med polis, planerar vårt säkerhetsarbete kring våra engagemang under nästa år.

Pernilla Andersson som är styrelsens ansvarige för säkerhetsfrågor kommenterar:

– Säkerhet vid matcharrangemang är ett av de områden som förbundet har fokuserat mest på under senare år och vi har uppe dessa frågor regelbundet vid styrelsemöten. Vi har över tiden sett en positiv utveckling avseende säkerhetsfrågor kring våra matcher och därför är det extra tråkigt att konstatera att denna typ av hot har förekommit. Under nästa år kommer vi att vidta åtgärder för att minimera risken för att något liknande händer igen. Den här typen av händelser hör inte hemma i GAIS och vi tar naturligtvis kraftfullt avstånd från det som hänt.