Fanan_plac1-980x500-1-1

GAIS önskar ett gott nytt år

Klubben vill passa på att framföra ett stort tack till alla som varit med oss under 2018. Det blev ett år med många prövningar, men också lärdomar, där styrelsen och organisationen tvingades att hantera ett antal stora och oväntade frågor som satt tilltänkt utvecklingsfart för klubben på paus. Samtidigt blev utfallet på planen tyvärr inte heller vad föreningen förväntat sig.

Styrelsen jobbar vidare med föreningens långsiktiga verksamhetsplan, men det arbetet behöver mer tid för uppstart än vad tidigare ambition varit. Det finns också all anledning att inkludera fler nyckelpersoner i processen så som föreningens möjliga nya ledamöter, ny kassör och ny styrelseordförande. Och att dessa synkas med personal och sittande ledamöter.

Detta ger en naturligt förlängd startsträcka som vilken i sig visserligen ger större möjligheter att genomföra arbetet korrekt istället för snabbt.

Styrelsen, klubbens personal och sporten återsamlas under januari månads inledande veckor.

Tillsammans tar vi sats mot 2019.
Ett år som vi är fast beslutna att göra något bättre av än fjolåret.