GAIS konstgräsprojekt beviljas investeringsbidrag på 1,2 miljoner kronor

Igår beslutade Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd att bevilja GAIS ett bidrag på 1,2 miljoner kronor för att lägga om konstgräsplanen på GAIS-gården. Utöver detta beviljades en kommunal borgen på ytterligare 2,7 miljoner kronor.

Tidigare har en fin summa inkommit via gaisvallen.se från medlemmarna och detta kompletteras med ytterligare ett nyligen beviljat bidrag från från UEFA HatTrick:s utvecklingsfond

– Det är oerhört glädjande besked för GAIS i allmänhet och för vår ungdomsverksamhet i synnerhet, säger GAIS ordförande Jonas Andersson, och riktar en stor eloge till styrelsekollegan Bengt Jildmalm som jobbat hårt för detta under lång tid och är den som har gjort det möjligt.

Gårdagens beslut från nämnden, ihop med ovan nämnda övriga bidrag, gör att GAIS äntligen har de ekonomiska möjligheterna att få en ny konstgräsplan på plats.

-Jag är otroligt nöjd och glad över att ett arbete som pågått under lång tid äntligen ger önskat resultat. Det kommunala borgensåtagandet kan, om vi väljer att aktivera hela eller delar av ett möjligt lån, ge förutsättningar för ytterligare förbättringar på GAIS-gården, säger Bengt Jildmalm.

– Med gårdagens besked kommer vi omgående att ta nästa steg i planeringen för att utveckla GAIS-gården. Vår förhoppning är att inleda arbetet med byte av konstgräset så snart som möjligt, men vi får återkomma med detaljer om när det kan bli, säger ordförande Jonas Andersson.

Konstgräsplanen är främst ungdomsverksamhetens hemvist, men en bättre plan innebär också att A-laget under den kallare årstiden kan använda konstgräset för sina förmiddagsträningar och därmed slippa åka runt till andra anläggningar i stan för sina träningar.

-För oss som arbetar dagligen på GAIS-gården; kontorspersonal, ledare i akademin och a-laget samt alla fotbollsspelare kommer det här vara ett stort steg framåt mot den verksamhet vi vill bedriva. Det kommer ge helt andra förutsättningar för framtiden. Bengt har gjort ett fantastiskt jobb säger klubbchef Erik Bergkvist.

Framåt tillsammans!