DSC_1258

GAIS kommunikationsråd tar uppdraget att skapa en mer transparent klubb

Den som har läst artikeln om representantskapsmötet kan ha snappat upp att GAIS numer har ett kommunikationsråd. Alltså är det läge att berätta vilka som ingår och vad de ska göra.

De som jobbar med GAIS kommunikation är ideella krafter. De som skriver artiklar, fotograferar, filmar och redigerar gör det på sin fritid, och det mesta sker med kort varsel, från match till match. Men det började märkas från både klubb- och supporterhåll att det saknades en långsiktig plan för att hålla uppe en god informations- och kommunikationsnivå parterna emellan. Daniel Björnalm, en av de mest hängivna skribenterna på sajten, kallade in Szofia Jakobsson som har lång erfarenhet av att jobba med marknadsföring och kommunikation. Tillsammans med skribenträven Anders Fagerlund och klubb-tv:s stöttepelare Robin Möller har de nu bildat kommunikationsrådet.

Syftet på kort sikt är att avsevärt höja frekvensen och förbättra kvaliteten på klubbens kommunikation. På lång sikt är det att väva in mycket mer av vad som görs inom ramarna för GAIS verksamhet, att förekomma snarare än att reagera på åsiktsstormarna och ha en tydlig linje i vad man som supporter kan förvänta sig att få ta del av. Möten och produktion görs i samarbete med klubbledningen och arbetet har precis börjat.