Fanan_plac1-980x500-1

GAIS kallar till medlemsmöte 16 nov

I GAIS stadgar återfinns följande:

”I kontakt- och upplysningssyfte skall minst två gånger om året på tid som av styrelsen fastställs hållas medlemsmöte, varav ett snarast efter fotbollssäsongens slut.”

GAIS välkomnar alla medlemmar till mötet.
Ställ dina frågor till styrelsen och ta del av den senaste informationen från föreningen.

GAIS meddelar tid och plats närmare mötesdag.

Bli medlem i föreningen här: www.gaisare.se