Fanan_plac1-980x500-1

GAIS kallar till medlemsmöte 16 nov

I GAIS stadgar återfinns följande:

”I kontakt- och upplysningssyfte ska GAIS två gånger om året ha medlemsmöten. Styrelsen beslutar om tid och plats för sådana medlemsmöten.

Medlemsmöte kan lämna styrelsen anvisningar för styrelsens verksamhet men inte fatta beslut, som ska beslutas på ett årsmöte eller extra årsmöte.”

GAIS välkomnar alla medlemmar till mötet.
Ställ dina frågor till styrelsen och ta del av den senaste informationen från föreningen.

GAIS meddelar tid och plats närmare mötesdag.

Bli medlem i föreningen här: www.gaisare.se