GAIS beviljas elitlicens för 2020

Som tidigare kommunicerats har det inte funnits några hinder för att Svenska Fotbollförbundets elitlicensnämnd skulle bevilja GAIS elitlicens för 2020.

Det definitiva formella beslutet kom idag föreningen till gagn.

Utdrag ur beslutet nedan:elitlicens_2020