arsredovisning2017

GAIS årsredovisning inför årsmötet & proposition från styrelsen

Välkomna att i förtid ta del av föreningens årsredovisning inför årsmötet. För frågor från media hänvisar klubben till sittande kassör och tillika föreslagen ordförande Claes Forsberg. Medlemmar välkomnas ställa frågor på årsredovisningen på måndagens årsmöte. 

Årsredovisning 2017 GAIS

Till årsmötet har också styrelsen framlagt en proposition.

Styrelsen* föreslår att årsmötet väljer Tomas Andersson till hedersmedlem i GAIS.

Styrelsens motivering:

Både före och under sin tid som ordförande för föreningen GAIS har Tomas Andersson, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, bidragit till föreningen. Han har under sin tid som ordförande gjort exceptionella insatser för GAIS verksamhet, utveckling och framtidsmöjligheter.

(* Tomas Andersson deltog inte i beslutet att föreslå hedersmedlem eller motiveringen av den samma)

2018-02-11

Glenn Heiman
Pernilla Andersson
Bengt Jildmalm
Ulf Tollhage
Jonas Tholin
Claes Forsberg