30

Fyra omgångar med maximalt engagemang

Som GAIS tidigare informerat om har ordförande Glenn Heiman, klubbchef Erik Bergkvist och andra ledamöter av styrelsen under veckan genomfört möten med ledarteamet kring A-laget samt. Syftet med dessa möten var att utmana organisationen internt kring nuläget och diskutera vad som krävs för att på kort sikt uppnå bättre resultat. Diskussionerna fördes mycket lösningsorienterat och alla parter har fått möjlighet att ge sin syn på dessa frågor.

Styrelse och klubbledning har ju tidigare informerat om att man har fullt förtroende för ledarstaben med Bosko Orovic och Patrik Ingelsten i spetsen, men denna fråga togs upp till diskussion under mötena.

– Jag fick möjlighet att prata med truppen och ledarna under genomgången och det befäste den uppfattning som fanns sedan tidigare. Vårt förtroende för Bosko och Patrik är orubbat och det kändes bra att kunna klargöra detta igen för att avstyra eventuella spekulationer. Men det var också väldigt nyttigt att få diskutera detta med spelare, säger klubbchefen Erik Bergkvist.

Inom spelartruppen är man väl medveten om att säsongen så här långt inte har levt upp till de mål och förväntningar som funnits hos klubben, dess sponsorer och supportrar. Inom truppen betonar man också att samma målsättningar är väl förankrade hos spelarna och att det finns en stor frustration över de svaga resultaten.

– Men inom truppen är man också väldigt tydliga med att man har fortsatt förtroende för Bosko och Patrik och detsamma gäller för den spelmodell som laget följt under hela säsongen. Det är naturligtvis ett väldigt viktigt besked, säger Erik Bergkvist.

En annan viktig fråga som varit uppe till diskussion är om klubben kan tillföra ytterligare stöd till ledarteamet och laget för att åstadkomma förändringar som kan ge kortsiktig effekt. Men styrelsens och klubbledningens uppfattning är att nuvarande ledarstab klarar av att bära den börda som vårt utsatta tabelläge innebär och spelartruppen har heller inte efterfrågat den typen av åtgärder.

Man kan sammanfatta diskussionen kring dessa viktiga frågor med att varken ledarstaben eller spelartruppen ser behov av den typ av kortsiktiga åtgärder som hade kunnat vara möjliga. Tvärtom finns en stor ”jävlaranamma” för att avsluta säsongen på ett sätt som leder till förnyat kontrakt och det man efterfrågar nu är snarare stöttning inför uppgiften och stabilitet i tillvägagångssätt.

– Med hänvisning till detta finns det inom klubbledning och styrelse en enighet kring att inte genomföra några kortsiktiga förändringar utan att snarare satsa på stabilitet inom och kring laget. Vi har också följt träningar och samlingar efter veckans möten och det tecken som vi ser där talar för att detta är helt rätt väg. Den energi och glädje som vi sett på efterföljande träningar ger i alla fall mig inspiration att vilja stå upp ännu mer som en grupp under den tid som väntar, säger Bergkvist.

 –Att vidta panikåtgärder på fel grunder när alla inblandade parter tror på vad vi håller på med hade varit tjänstefel. Vårt jobb är att ge full support till ledarstaben och laget. Bara det, och endast det, är rätt väg framåt just nu, säger ordförande Glenn Heiman.

 Vad gör då klubben, tränarstaben och spelarna för att vända trenden med stundtals bra spel men uteblivna resultat?

– Det finns en öppen och bra dialog inom truppen och ledarstaben avseende hur vi ska agera på träning och på match, men vilka detaljer det handlar om är bättre att laget får visa i kommande matcher än att vi berättar om dessa här. Men för oss som verkar i miljön kring laget handlar det om att tillföra glädje, energi och att sporra till mod att våga spela, vinna och bli hjältar, säger Glenn Heiman.

Från laget och ledarstaben är beskedet kring vidare arbete att fokus helt ligger på resultat, att kravet är maximerad arbetsinsats i alla moment och att spelares förmåga att prestera fullt ut under press kommer att vara en viktig faktor när kommande matcher planeras.

 – Klubbledning och styrelse kommer även fortsatt att ha örat mot rälsen och om det finns någon part, spelare eller ledare, som har önskemål om extra stöd eller aktiviteter under slutspurten så kommer vi att vara mycket lyhörda. Inom klubben har vi beredskap för att hjälpa laget till resultat på de sätt som efterfrågas, säger Heiman.

En mer noggrann utvärdering av säsongen är planerad att starta efter sista matchen för året. Det arbetet ska svara på vad det är som gjort att vi inte nått upp till våra målsättningar, peka på vad vi måste göra bättre framöver samt hur vi GAIS skall ta sig an framtiden. 

Från klubbens håll önskar vi oss gaisarnas fulla support framåt. Spelarna behöver er alla i ryggen, för när de elva på plan lyfts framåt så blir det alltid god effekt.

 – Det gäller nu att återigen göra det gaisarna är världsmästare på, att maximera sitt engagemang i klubben i svåra lägen. Så se till att stå på spelarnas, ledarnas, lagets och klubbens sida under de återstående omgångarna. Vi kan vända det trista nuläget till något bättre och vi vill att alla galsare ska vara en del av den vändningen, säger Erik Bergkvist.

 GAIS har varit i utsatta lägen tidigare och vi vet alla vad klubben är kapabel till när vi ovillkorligt går samman. Vi har allt i egna händer och nu finns bara målsättningen att klara kontraktet utan kvalspel.

Stå upp för GAIS när klubben behöver det som mest.
Vi ses på Gamla Ullevi den 20:e oktober.