Peter_Studio_check-560

Framgång för GAIS i Gräsroten

GAIS har erhållit en fin summa efter att Svensk Elitfotboll, SEF, redovisat sin summering av Svenska Spels fina initiativ Gräsroten. Totalt delades 50 miljoner ut till svenska idrottsklubbar varav GAIS får ta del av drygt 400 000 riksdaler.

Svenska Spel står som skapare till idén att via spelkort fördela ut pengar till idrottsklubbar i Sverige i syfte att främja ungdomsidrotten i landet. Fotbollen är som bekant den största idrotten och hela 30 miljoner landade i år hos fotbollsklubbarna. Toppar gör Hammarby IF från Stockholm som med sina dryga 1.5 miljoner var över 300 000 före nästkommande förening.

GAIS fick via sina 4414 anslutna spelkort in exakt 418 797 att fylla på sin ekonomiska kapacitet med. Med detta var klubben den åttonde mest framgångsrika fotbollsklubben, både vad gäller antalet anslutna spelkort samt utdelad summa. Adderas alla andra idrotter så tappas en placering gällande anslutningar då en ishockeyförening passerar.

GAIS tackar ödmjukast alla som anslutit sig och därmed stått för en mycket viktig och fin insats för att stärka klubbens ekonomi genom sin anslutning. Om du inte redan har ett spelkort registrerat så är det ett bra läge att anmäla sig nu för att, likt på planen, göra ett än bättre 2017. Det kostar ingenting och du anmäler dig här!