fana_gammaltfoto

Förslag till nya stadgar

Förslag till nya stadgar för Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

Vid årsmötet 2013 diskuterades ett antal motioner rörande föreningens stadgar som gavs till en stadgekommitté för att titta närmare på. Motionerna rörande föreningens värdegrund, frågan om Idrottsaktiebolag, reglering av reservställ och reglering av styrelsens arbetssätt. De motionerna finns som bilagor till det här förslaget.

Stadgekommittén har innehållit Pernilla Andersson (GAIS styrelse), Hans Josefsson (medlem) och Joakim Larsson (medlem)

Ladda ner förslaget här som PDF.