Alla inlägg av admin

GAIS_Gratismatch_gaisarestod3

Torsdagsgaisare som stöttar matchens genomförande

För er som inte läst nyheten Viktig information kring lördagens Gratismatch vill vi att ni avsätter några minuter för detta. Vi är oerhört glada att så många väljer att engagera sig i matchen och visar vad GAIS är och står för. Tillsammans bidrar ni till att fler gaisare skapas och ger föreningen en bra knuff in i 2018.

Ytterligare gaisare, och faktiskt också nu utomstående stöttande, väljer att via www.gaisare.se stå bakom matchen. Andra initiativ som exempelvis en swish från ‘Kirligan’ på några tusenlappar har också börjat synas vilket är väldigt tacksamt.

Privatpersoner som valt att bidra (nya i kursiv stil).

995 KRONOR

Harry Andersson
Henke Alexi
Patrik Rutgersson
Ralf Larsson
Göran Tamm
Bod Andersson
Anders Björklund
Jan Gunnar Larsén
Fredric Johansson
Nicke Nilsson
Lars Gerholt
Leif Olsson
Ulf Gunnarsson
Hans Marmgren
Anders Fagerlund
Marcus Molinder
Jan Dellhage
Veronica Elofsson
Heinz Möller
Jan Elofsson
Claes Trefil
Jonas Olsson
Sune Tholin
Ulf Johansson
Ola Ederborn
Per Ivarsson
Martin Ljungberg
Jan Abrahamsson
Björn Askenhed
Alexander Eliasson
Peeter Vöigemast
Jan Erlandsson
Jan-Ove Andersson
Lars-Gunnar Ohde
Anders Thimberg
Lars Oxelstedt
Joakim Wennerbäck
Bo Blomdahl
Zambrotta
Jan-Åke Åsman
Eva Wetterqvist
Conny Lorensson
Ove Morsten
Helena Bergkvist
Pernilla Andersson
Andreas Ekenger
Åke Bergkvist
Bengt Jildmalm
Patrick Saar
Frank Malmqvist
Bengt Wennerbäck
Anders Cederholm
Magdalena Olsson
Lena Thompson
Magnus Tullock
Anna Helena Leandersson
Markus Severinsson
Bengt Gellingskog
Håkan Åström
Göran Ekström
Ante Bränholm
Hans Robert Jan Thimell
Hans Bergenheim
Yvonne Larsson
Linda Elofsson
Johan Ragnarsson
Tomas Andersson
Per Hansson
Johan Larsson
Kenneth Lindblom
William Horal
Ingvar Karlsson
Robert Eriksson
Martin Jigstam
Per-Erik Elg
Eva Larsson
Christer Berggren
Annica Berggren
Jakob Lundbäck
 

300 KRONOR

Stefan Tilk
Lars-Åke Nilsson
Hasse Abrahamsson
Mats Beckman
Owe Johannesson
Thomas Eriksson
Anita Forsmalm
Johan Lindberg
Kent Edvinsson
Reidar Hjälmered
Patrick Theodorsson
Hans Henriksson
Dan Fagerlund
Kicki Gunnarson
Peter Ryberg
Mattias Lindmark
Linda Olsson
Bengt Björkquist
Mikael Alexandersson
Tony Liljendahl
Claes Andersson
Jan Demme
Thomas Gullholm
Per-Arne Karlsson
GAIS Oslo Stokken
Christofer Nilsson
Ingvar Eriksson
Matts Nyström
Niclas Lindfors
Jonas Almqvist
Anders Norén
Mats Torstensson
Ann-Cathrine Olausson
David Holm
Emil Gustafsson
Anna Reynold
Nadja Häggström
Joakim Theodorsson
Torbjörn Gustafsson
David Ottosson
Benny Wedberg
Håkan Hansson
Jonas Flygare
Gunder Lundberg
Claes Söderling
Niclas Asteberg
Johan Sandström
Jonas Ahlberg

GAIS_Gratismatch_Partnerstod2

Ytterligare partners väljer nu att stötta Gratismatchen

Med tanke på det utsatta läget föreningen hamnat i så är det mycket glädjande att GAIS detta till trots nu får ännu mer support från företag. Så som den här dagen har utvecklats har vi försämrade förutsättningar för att få snurr på matchen. Vi vill verkligen framföra ett jättetack för det engagemang som ändå visas, nu viktigare än någonsin. Inte minst för att vi skall kunna ta ett bra avstamp in i nästa år. Med hjälp av intäkterna bygger vi också vidare mot framgång.

Vill ni stötta matchen kontaktar ni Christofer Niklasson eller Niclas Brage Joxelius på christofer.niklasson@gais.se eller niclas.brage@gais.se.

Nedan hittar ni företagen som hittills valt att stötta GAIS initiativ och arbete mot nyrekrytering kombinerat med integration. Ett stort tack till er alla! Ni är ovärderliga.

NYA FÖRETAG I KURSIV STIL

Volkswagen Göteborg
ABJ Stensättning
Fastighets AB Keron
Astrid Fiske AB
Bonab
Bostjärnan
Byggfram Entrepenad AB
Byggkonsult Bert Granberg
Börjessons Sjötaxi
Concordia Maritime
Dansereds Transport
EAX Redovisning
Edvardssons Bygg
Enerbackens måleri
Enoteca Maglia
Familjen Hugo Berntsson
Feskarbröderna
Fiskeboa AB

Framtidsfastigheter
Frankes Bar
Gothia Seafood
Hard Rock Café
Hjuvik Revision
Incoronado Invest
Innoventum
Jo-Food AB
IVT Invest Trading AB
KES Dental AB
Lagab
Lundström Event Produktion AB
Macforum
Makrillarna
MAQS
Materialröntgen
Mediatec Group
Meson AB
Nordia Law
Nordic Freight
Rockwool
SBT
Solme
Specialkarosser AB
Steget Vidare
Ståhls Reklam
Sörensens Stålfrakt
Timeedit
Ullevi El AB
Virtual
Åke Ekstrand Byggnads AB

gamla-ullevi-extrior-arena-2010-960

Viktig information kring lördagens Gratismatch

Efter möten under förmiddagen mellan Polismyndigheten, Got Event och GAIS har vi följande information att delge besökarna till lördagens match. Avsparkstiden ligger kvar som planerat. 17.00. 

OBS! Bifogad karta är skapad för att förtydliga hur GAIS publik tar sig till arenan. Den är inte en del av Polismyndighetens planeringsarbete.

BILJETTER
Inga biljetter behöver längre hämtas ut. Besökare går rätt in i spärr för att förbättra flöden och inpasseringstider. Vi ber årskorstinnehavare med numrerade platser ha överseende med eventuell problematik som följd av detta beslut. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelsen för detta under rådande omständigheter. Spärrarna öppnar 15.30.

TA DIG TILL ARENAN
Längst ner på sidan hittar ni en karta. Den gröna delen av kartan är av Polismyndigheten rekommenderad väg fram till arenan. Den lila delen är en mycket svårtillgänglig väg med mängder av avspärrningar och avråds kraftigt. Den bedöms som direkt olämplig.

Lokaltrafiken skall vara minimalt påverkad och vi rekommenderar därför spårvagn till någon av hållplatserna Drottningtorget eller Ullevi norra och efter det en promenad till arenan. Åker ni bil så hittar ni också föreslagna parkeringsplatser på kartan.

SÄKERHETSLÄGET
Efter en mycket god och omfattande dialog med Polismyndigheten har vi en stark tilltro till att vårt evenemang kommer vara fredat. Den omfattande polisinsats som finns i centrala Göteborg kommer skapa en bra frizon mellan demonstrationen och arenaområdet. Däremot kommer det vara väldigt väldigt mycket poliser, demonstranter och motdemonstranter i de lila delarna av kartan nedan med kraftig inverkan på Göteborgs centrala delar och så även runt Gamla Ullevi.

AVSPÄRRNINGAR
Demonstrationens färdväg är ett så kallat PL 24-område, vilket något förenklat är ett avspärrat område och i detta fall under kraftig bevakning med mycket fordon, polispersonal och staket. Det innebär att det inte kommer vara möjligt att passera genom PL 24-området för att ta sig till Gamla Ullevi ifrån söder, från Heden- och Avenynhållet.

ÖVERKLAGANDE TILL KAMMARRÄTTEN
Svenska Fotbollförbundets överklagan till Kammarrätten av Förvaltningsrättens fastställda marschväg väntar samtliga involverade parter besked kring.
Ingen information av ovan ändras dock av en förändrad demonstrationsväg.

KARTA
Klicka här för större bild
intag_GU_GAIS20170930-2

GAIS_Gratismatch_gaisarestod2

Onsdagsgaisare som stöttar Gratismatchen

Matchen kommer spelas som det är tänkt trots kringliggande omständigheter. GAIS för löpande samtal med Polismyndigheten och känner oss trygga i den dialog vi har och den bevakning som finns runt om arenan. Vi är oerhört glada att så många väljer att engagera sig i matchen och visar vad GAIS är och står för. Tillsammans bidrar ni till att fler gaisare skapas och ger föreningen en bra knuff in i 2018.

Vill du också skapa nya gaisare och skapa förutsättningar för framtiden?
Lämna ditt bidrag på www.gaisare.se.
På gaisare.se väljer du också storlek på den unika souvenir som du får som tack när du stöttar för 995 kronor.

Privatpersoner som valt att bidra (nya i kursiv stil).

995 KRONOR

Harry Andersson
Henke Alexi
Patrik Rutgersson
Ralf Larsson
Göran Tamm
Bod Andersson
Anders Björklund
Jan Gunnar Larsén
Fredric Johansson
Nicke Nilsson
Lars Gerholt
Leif Olsson
Ulf Gunnarsson
Hans Marmgren
Anders Fagerlund
Marcus Molinder
Jan Dellhage
Veronica Elofsson
Heinz Möller
Jan Elofsson
Claes Trefil
Jonas Olsson
Sune Tholin
Ulf Johansson
Ola Ederborn
Per Ivarsson
Martin Ljungberg
Jan Abrahamsson
Björn Askenhed
Alexander Eliasson
Peeter Vöigemast
Jan Erlandsson
Jan-Ove Andersson
Lars-Gunnar Ohde
Anders Thimberg
Lars Oxelstedt
Joakim Wennerbäck
Bo Blomdahl
Zambrotta
Jan-Åke Åsman
Eva Wetterqvist
Conny Lorensson
Ove Morsten
Helena Bergkvist
Pernilla Andersson
Andreas Ekenger
Åke Bergkvist
Bengt Jildmalm
Patrick Saar
Frank Malmqvist
Bengt Wennerbäck
Anders Cederholm
Magdalena Olsson
Lena Thompson
Magnus Tullock
Anna Helena Leandersson
Markus Severinsson
Bengt Gellingskog
Håkan Åström
Göran Ekström
Ante Bränholm
Hans Robert Jan Thimell
Hans Bergenheim
Yvonne Larsson
Linda Elofsson
Johan Ragnarsson
Tomas Andersson
Per Hansson

 

300 KRONOR

Stefan Tilk
Lars-Åke Nilsson
Hasse Abrahamsson
Mats Beckman
Owe Johannesson
Thomas Eriksson
Anita Forsmalm
Johan Lindberg
Kent Edvinsson
Reidar Hjälmered
Patrick Theodorsson
Hans Henriksson
Dan Fagerlund
Kicki Gunnarson
Peter Ryberg
Mattias Lindmark
Linda Olsson
Bengt Björkquist
Mikael Alexandersson
Tony Liljendahl
Claes Andersson
Jan Demme
Thomas Gullholm
Per-Arne Karlsson
GAIS Oslo Stokken
Christofer Nilsson
Ingvar Eriksson
Matts Nyström
Niclas Lindfors
Jonas Almqvist
Anders Norén
Mats Torstensson
Ann-Cathrine Olausson
David Holm
Emil Gustafsson
Anna Reynold
Nadja Häggström
Joakim Theodorsson
Torbjörn Gustafsson

David Ottosson
Benny Wedberg

GAIS_Gratismatch_gaisarestod

Ännu fler privatpersoner ansluter sig till Gratismatchen

Förra året bänkade sig över 6000 åskådare på Gamla Ullevi inför vad som blev ett väldigt lyckat event. Gaisarna slöt upp både på plats på arenan och med ekonomiska bidrag som stöttning till matchen. Samma möjlighet har funnits i år och nedan hittar ni de personer som i olika omfattning valt att stötta GAIS Gratismatch.

Vill du också skapa nya gaisare och skapa förutsättningar för framtiden?
Lämna ditt bidrag på www.gaisare.se.
På gaisare.se väljer du också storlek på den unika souvenir som du får som tack när du stöttar för 995 kronor.

Privatpersoner som valt att bidra (nya i kursiv stil).

995 KRONOR

Harry Andersson
Henke Alexi
Patrik Rutgersson
Ralf Larsson
Göran Tamm
Bod Andersson
Anders Björklund
Jan Gunnar Larsén
Fredric Johansson
Nicke Nilsson
Lars Gerholt
Leif Olsson
Ulf Gunnarsson
Hans Marmgren
Anders Fagerlund
Marcus Molinder
Jan Dellhage
Veronica Elofsson
Heinz Möller
Jan Elofsson
Claes Trefil
Jonas Olsson
Sune Tholin
Ulf Johansson
Ola Ederborn
Per Ivarsson
Martin Ljungberg
Jan Abrahamsson
Björn Askenhed
Alexander Eliasson
Peeter Vöigemast
Jan Erlandsson
Jan-Ove Andersson
Lars-Gunnar Ohde
Anders Thimberg
Lars Oxelstedt
Joakim Wennerbäck
Bo Blomdahl
Zambrotta

Jan-Åke Åsman
Eva Wetterqvist
Conny Lorensson
Ove Morsten
Helena Bergkvist
Pernilla Andersson

Andreas Ekenger
Åke Bergkvist
Bengt Jildmalm

300 KRONOR

Stefan Tilk
Lars-Åke Nilsson
Hasse Abrahamsson
Mats Beckman
Owe Johannesson
Thomas Eriksson
Anita Forsmalm
Johan Lindberg
Kent Edvinsson
Reidar Hjälmered
Patrick Theodorsson
Hans Henriksson
Dan Fagerlund
Kicki Gunnarsson
Peter Ryberg
Mattias Lindmark
Linda Olsson
Bengt Björkquist
Mikael Alexandersson
Tony Liljendahl
Claes Andersson

GAIS_Gratismatch_Partnerstod

Våra partners som hittills är med och stöttar Gratismatchen

På lördag spelar GAIS en av årets största matcher i Gratismatchen mot BP på Gamla Ullevi. Avspark är kl 17 och vi ser trots omständigheterna kring matchen fram emot en storpublik.

För att genomföra en Gratismatch behöver föreningen ekonomiskt stöd. GAIS partners har precis som tidigare tagit ett stort ansvar för att GAIS skall kunna arrangera matchen.
Med huvudargumentationen att skapa nya gaisare genom att öppna upp klubben för hela samhället har mängder av företag anslutit sig i olika omfattning. Med hjälp av intäkterna bygger vi också vidare mot framgång.

Vill ni stötta matchen kontaktar ni Christofer Niklasson eller Niclas Brage Joxelius på christofer.niklasson@gais.se eller niclas.brage@gais.se.

Nedan hittar ni företagen som hittills valt att stötta GAIS initiativ och arbete mot nyrekrytering kombinerat med integration. Ett stort tack till er alla! Ni är ovärderliga.

Volkswagen Göteborg
Fastighets AB Keron
Bonab
Bostjärnan
Byggfram Entrepenad AB
Byggkonsult Bert Granberg
Börjessons Sjötaxi
Concordia Maritime
Dansereds Transport
EAX Redovisning
Edvardssons Bygg
Enerbackens måleri
Enoteca Maglia
Framtidsfastigheter
Frankes Bar
Gothia Seafood
Hjuvik Revision
Incoronado Invest
Innoventum
IVT Invest Trading AB
Lagab
Lundström Event Produktion AB
Macforum
MAQS
Materialröntgen
Mediatec Group
Meson AB
Nordia Law
Nordic Freight
Rockwool
Solme
Specialkarosser AB
Steget Vidare
Ståhls Reklam
Sörensens Stålfrakt
Timeedit
Virtual
Åke Ekstrand Byggnads AB

GAIS_Gratismatch_gaisarestod

Stimmet växer – Med hjälp av dessa privatpersoner

GAIS tar ett fortsatt stort ansvar i samhället. Med er hjälp kan vi samtidigt växa som klubb. Ert bidrag till Gratismatchen möjliggör en extra satsning i områden där ett behov av integrationsstöd från idrotten är stort. Tillsammans med er bjuder vi självklart alla på gratis fotboll. Men vårt huvudfokus har vi valt att rikta mot områden där vi kan påverka och attrahera mest. Hjälp oss göra det!

Hjälp oss växa med ett bidrag på www.gaisare.se. Vi behöver er hjälp för att klara matchen.

HITTILLS HAR FÖLJANDE PRIVATPERSONER HJÄLPT GAIS VÄXA GENOM SITT STÖD TILL GRATISMATCHEN:
Stort tack för ert ovärderliga stöd.

995 KRONOR

Harry Andersson
Henke Alexi
Patrik Rutgersson
Ralf Larsson
Göran Tamm
Bod Andersson
Anders Björklund
Jan Gunnar Larsén
Fredric Johansson
Nicke Nilsson
Lars Gerholt
Leif Olsson
Ulf Gunnarsson
Hans Marmgren
Anders Fagerlund
Marcus Molinder
Jan Dellhage
Veronica Elofsson
Heinz Möller
Jan Elofsson
Claes Trefil
Jonas Olsson
Sune Tholin
Ulf Johansson
Ola Ederborn
Per Ivarsson
Martin Ljungberg
Jan Abrahamsson
Björn Askenhed
Alexander Eliasson
Peeter Vöigemast

300 KRONOR

Stefan Tilk
Lars-Åke Nilsson
Hasse Abrahamsson
Mats Beckman
Owe Johannesson
Thomas Eriksson
Anita Forsmalm
Johan Lindberg
Kent Edvinsson
Reidar Hjälmered
Patrick Theodorsson

Att arrangera en fotbollsmatch och inte ta betalt är egentligen för dyrt för GAIS. Men vi vill ge fler människor möjligheten att upptäcka vår värld och våra matcher. Så gjorde vi förra året och vi gör det även i år. Fast nu ännu mer engagerat. Investera i klubbens satsning mot mer publik.

GAIS partners bjuder på en stor del av matchkostnaden. För att göra det optimalt vill vi också ha hjälp av våra medlemmar och den ordinarie publiken.

Vi vill ge alla som vill, chansen att se målen, känna doften av gräset och uppleva den stämning som vår klack och övrig publik skapar på matcherna. Hjälp oss arrangera matchen utan att gå med förlust samt ta kostnaderna för marknadsföringen.
Vi kommer främst rikta in oss på nya publikgrupper.

Med er hjälp får vi fler att älska GAIS!

Du kan stötta med 300 kronor och få ditt namn på hemsidan som tack.
Eller så väljer du som väldigt många gjorde förra året att stötta med 995 kronor.
Då får du inte bara ditt namn på hemsidan utan också en exklusiv souvenir hemskickad till dig.

På gaisare.se kan du betala både med VISA/Mastercard eller via faktura.

Ett stort tack för ert engagemang i er förening!

Och glöm inte.
Dela nyheten och sprid budskapet så gör du ännu mer för föreningen.

GAIS_Gratismatch_GAIS_SE

Hjälp GAIS att attrahera ny publik genom att stötta Gratismatchen

GAIS tar ett fortsatt stort ansvar i samhället. Med er hjälp kan vi samtidigt växa som klubb. Ert bidrag till Gratismatchen möjliggör en extra satsning i områden där ett behov av integrationsstöd från idrotten är stort. Tillsammans med er bjuder vi självklart alla på gratis fotboll. Men vårt huvudfokus har vi valt att rikta mot områden där vi kan påverka och attrahera mest. Hjälp oss göra det!

Att arrangera en fotbollsmatch och inte ta betalt är egentligen för dyrt för GAIS. Men vi vill ge fler människor möjligheten att upptäcka vår värld och våra matcher. Så gjorde vi förra året och vi gör det även i år. Fast nu ännu mer engagerat. Investera i klubbens satsning mot mer publik.

GAIS partners bjuder på en stor del av matchkostnaden. För att göra det optimalt vill vi också ha hjälp av våra medlemmar och den ordinarie publiken.

Vi vill ge alla som vill, chansen att se målen, känna doften av gräset och uppleva den stämning som vår klack och övrig publik skapar på matcherna. Hjälp oss arrangera matchen utan att gå med förlust samt ta kostnaderna för marknadsföringen.
Vi kommer främst rikta in oss på nya publikgrupper.

Med er hjälp får vi fler att älska GAIS!

Hjälp oss växa med ett bidrag på www.gaisare.se.

Du kan stötta med 300 kronor och få ditt namn på hemsidan som tack.
Eller så väljer du som väldigt många gjorde förra året att stötta med 995 kronor.
Då får du inte bara ditt namn på hemsidan utan också en exklusiv souvenir hemskickad till dig.

På gaisare.se kan du betala både med VISA/Mastercard eller via faktura.

Ett stort tack för ert engagemang i er förening!

Och glöm inte.
Dela nyheten och sprid budskapet så gör du ännu mer för föreningen.

barn

Har du barn med dig till derbyt?

Skall du ta med dig hela familjen och barnen till derbyt? I så fall finns det all anledningen att läsa vidare. GAIS har några enkla rader information som är väsentligt för dig som skall gå.

FLYTT AV FAMILJELÄKTARE
GAIS har i samråd med personal på Familjeläktaren och Spirrklubben valt att erbjuda läktare F som en alternativ Familjeläktare till denna matchen. Har du årskort på läkare M (ordinarie familjeläktare) funkar dina kort på båda läktarna.

PRISER
Barn upp till 4 år går gratis och sitter i knä. Ingen biljett behövs.
Barn 4-13 år behöver till denna match en biljett.
Vi har valt riktigt låga priser men platserna måste bokas för att ha kontroll på kapaciteten på läktarna. Billiga barnbiljetter finns på läktare F,  och riktigt billigt blir det på H, J, G och I.

BARNVAGNAR
Tyvärr finns det inte möjlighet att parkera barnvagnar på Gamla Ullevi.
I och med att alla entréer nu öppnas finns inga extra utrymmen att ställa vagnarna på. Tillståndsvillkor för utrymning hos Got Event är det som sätter stopp.

SPIRRKLUBBEN
Klubben för de minsta makrillarna håller till på F-läktaren på derbyt.
Här finns det aktiviteter för barn både innan och under match.

KÖP ERA DERBYBILJETTER HÄR!