Flera åtgärder i GAIS handlingsplan


 

GAIS handlingsplan för att förändra minus till plus gällande det egna kapitalet innehåller flera åtgärder.

Handlingsplanen, som skickades in till Svenska Fotbollförbundets elitlicensnämnd 31 mars, bygger på ett antal faktiska åtgärder och inte på förhoppningar eller förväntningar.

En av delarna handlar om Gaisgården och nya möjligheter om att få in kapital genom utveckling av anläggningen, men det finns också åtgärder som är kopplade till driftsbudget och marknad samt spelartrupp.

– Vi arbetar förstås kontinuerligt med de här frågorna och generellt handlar det om att både gasa och bromsa. Samtidigt som våra åtgärder bygger på att få in kapital jobbar vi hårt för att både spara och för att fortsätta öka på marknadssidan, säger GAIS klubbchef Leif Gjulem.

Åtgärderna som presenterats för elitlicensnämnden bygger inte på förväntade spelarförsäljningar eller på uppskrivna värden.

– Nej, men hur planerna ser ut i detalj vill vi inte kommunicera utåt idag. Förhoppningsvis kan vi presentera dem senare under våren, säger Gjulem.

När det gäller spelarförsäljningar spekuleras det ständigt kring GAIS och Wanderson do Carmo, men enligt sportchefen Mats Persson är en eventuell försäljning anfallsstjärnan inget som har med åtgärdsplanen att göra.

– Alla fotbollsklubbar i allsvenskan måste sälja spelare ibland, så även GAIS. Och vi har varit tydliga med att Wanderson säljs om vi får rätt pris för honom och det gäller fortfarande. Men det är ingen affär som är kopplad till handlingsplanen, säger Persson.

Det kontinuerliga arbetet med åtgärder för en budget i balans kommer fortsatt att presenteras på gais.se.

– Vi kommer också att bjuda in till ett medlemsmöte kring månadsskiftet maj-juni, säger Leif Gjulem.

Av: Bengt Forsman
Skapad: 13 april - 2012

Kommentera